Gå direkt till huvudinnehållet

Knäledsartros

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Knäledsartros innebär degenerativa förändringar i knäleden.
Förekomst:
Ett vanligt tillstånd, särskilt i högre åldrar.
Symtom:
Tre vanliga symtom är smärta, stelhet efter inaktivitet och nedsatt funktion. Smärtorna kan vara intermittenta, konstanta och störa nattsömnen.
Kliniska fynd:
Typiska fynd är krepitationer (ett knastrande ljud som kan höras och kännas i en led med artros), nedsatt rörlighet och en svullen knäled. Nedsatt gångsträcka. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kiniska fynd. Röntgen är indicerad vid oklar diagnos, behandlingssvikt eller för att utesluta andra mer sällsynta orsaker.
Behandling:
Beror på graden av besvär och förekomst av faktorer som kan förbättra symtomen: fysisk träning, viktnedgång, avlastning, fysikalisk behandling, läkemedel och kirurgi. Kirurgi är i regel endast indicerad om icke-kirurgisk behandling inte har gett tillräcklig effekt. 
 1. Dieppe PA, Lohmander LS. Pathogenesis and management of pain in osteoarthritis. Lancet 2005; 365: 965-73. PubMed  
 2. Felson DT. Osteoartrhitis of the knee. N Engl J Med 2006; 354: 841-8. New England Journal of Medicine  
 3. Englund M, Turkiewicz A. Artros allt vanligare folksjukdom. Läkartidningen. 2014;111:CSDU. www.lakartidningen.se  
 4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Publicerad 2021-01-20 (Hämtad 2021-01-26). www.socialstyrelsen.se  
 5. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård, Sveriges regioner i samverkan. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, Höftledsartros - primärvård. Godkänt 2020-05-15 (Hämtad 2021-01-26). www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 6. Wallace IJ, Worthington S, Felson DT3, et al. Knee osteoarthritis has doubled in prevalence since the mid-20th century. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017; 114: 9332-6. pmid:28808025 PubMed  
 7. Felson DT, McLaughlin S, Goggins J, et al. Bone marrow edema and its relation to progression of knee osteoarthritis. Ann Intern Med 2003; 139: 330-6. Annals of Internal Medicine  
 8. GBD 2021 Osteoarthritis Collaborators. Global, regional, and national burden of osteoarthritis, 1990-2020 and projections to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Rheumatol. 2023 Aug 21;5(9):e508-e522. PMID: 37675071 PubMed  
 9. Sharma L, Song J, Felson DT, Cahue S, Shamiyeh E, Dunlop DD. The role of knee alignment in disease progression and functional decline in knee osteoarthritis. JAMA 2001; 286: 188-95. Journal of the American Medical Association  
 10. Pelletier JP, Martel-Pelletier J, Abramson SB. Osteoarthritis, an inflammatory disease: potential implication for the selection of new therapeutic targets. Arthritis Rheum 2001; 44: 1237-47. PubMed  
 11. Hill CL, Gale DR, Chaisson CE, et al. Knee effusions, popliteal cysts, and synovial thickening: association with knee pain in osteoarthritis. J Rheumatol 2001; 28: 1330-7. PubMed  
 12. Hill CL, Gale DR, Chaisson CE, et al. Periarticular lesions detected on magnetic resonance imaging: prevalence in knees with and without knee symptoms. Arthritis Rheum 2003; 48: 2836-44. PubMed  
 13. Felson DT, Chaisson CE, Hill CL, et al. The association of bone marrow lesions with pain in knee osteoarthritis. Ann Intern Med 2001; 134: 541-9. Annals of Internal Medicine  
 14. Garner M, Alshameeri Z, Khanduja V. Osteoarthritis: genes, nature–nurture interaction and the role of leptin. Int Orthop 2013; 37(12): 2499-2505. pmid:24036528 PubMed  
 15. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar (2012, uppdaterade 2014). Socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se  
 16. SBU. Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, sociala och etiska aspekter. SBU-rapport nr 253/2016. www.sbu.se  
 17. Altman R, Asch E, Bloch D, et al. Development of criteria for the classification and reporting of osteoarthritis. Arthritis Rheum 1986; 29: 1039-49. PubMed  
 18. Hannan MT, Felson DT, Pincus T. Analysis of the discordance between radiographic changes and knee pain in osteoarthritis of the knee. J Rheumatol 2000; 27: 1513-7. PubMed  
 19. American academy of orthopedic surgeons. Treatment of osteoarthritis of the knee (non arthroplasty). Dec. 2008. www.aaos.org/guidelines
 20. Guermazi A, Niu J, Hayashi D, et al. Prevalence of abnormalities in knees detected by MRI in adults without knee osteoarthritis: population based observational study (Framingham Osteoarthritis Study). BMJ 2012; 345: e5339. BMJ (DOI)  
 21. Messier SP, Loeser RF, Miller GD, Morgan TM, Rejeski WJ, Sevick MA, et al. Exercise and dietary weight loss in overweight and obese older adults with knee osteoarthritis: the arthritis, diet, and activity promotion trial. Arthritis Rheum 2004; 50: 1501-10. PubMed  
 22. Christensen R, Bartels EM, Astrup A, Bliddal H. Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis 2007; 66: 433-9. PubMed  
 23. SBU (2015). Träning som behandling av smärta och funktionsnedsättning vid knäartros www.sbu.se  
 24. Roos EM, Ageberg E. Träning är en grundsten i behandlingen. Läkartidningen 2014; 111: CRST. www.lakartidningen.se  
 25. Fransen M, McConnell S, Harmer AR, et al. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 9;1:CD004376. Cochrane (DOI)  
 26. de Rooij M, van der Leeden M, Cheung J, et al. Efficacy of Tailored Exercise Therapy on Physical Functioning in Patients With Knee Osteoarthritis and Comorbidity: A Randomized Controlled Trial. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017 Jun;69(6):807-816. doi: 10.1002/acr.23013. Epub 2017 Apr 24. (Original) PMID: 27563831 PubMed  
 27. Torstensen TA, Østerås H, LoMartire R, Rugelbak GM, Grooten WJA, Äng BO. High- Versus Low-Dose Exercise Therapy for Knee Osteoarthritis : A Randomized Controlled Multicenter Trial published online ahead of print, 2023 Jan 24. Ann Intern Med. 2023;10.7326/M22-2348. PMID: 36689746. PubMed  
 28. Juhl C, Christensen R, Roos EM, et al. Impact of exercise type and dose on pain and disability in knee osteoarthritis: A systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled trials. Arthritis Rheumatol 2014; 66: 622–636. pmid: 24574223. PubMed  
 29. Amin S, Baker K, Niu J, et al. Quadriceps strength and the risk of cartilage loss and symptom progression in knee osteoarthritis. Arthritis Rheum 2009; 60: 189-98. PubMed  
 30. Fransen M, McConnell S, Harmer AR, et al. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 9;1:CD004376. PMID: 2556928. PubMed  
 31. Hurley M, Dickson K, Hallett R et al. Exercise interventions and patient beliefs for people with hip, knee or hip and knee osteoarthritis: a mixed methods review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD010842. DOI: 10.1002/14651858.CD010842.pub2 DOI  
 32. Jamtvedt G, Dahm KT, Christie A, et al. Physical therapy interventions for patients with osteoarthritis of the knee: an overview of systematic reviews. Phys Ther 2008; 88: 123-36. PubMed  
 33. Tanaka R, Ozawa J, Kito N, et al. Efficacy of strengthening or aerobic exercise on pain relief in people with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Rehabil. 2013 Dec;27(12):1059-71. doi: 10.1177/0269215513488898. DOI  
 34. Anwer S, Alghadir A, Brismée JM. Effect of Home Exercise Program in Patients With Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-analysis. J Geriatr Phys Ther. 2016 Jan-Mar;39(1):38-48. pmid: 25695471. PubMed  
 35. Uthman OA, van der Windt DA, Jordan JL, et al. Exercise for lower limb osteoarthritis: systematic review incorporating trial sequential and network meta-analysis. BMJ 2013; 347: f5555. pmid: 24055922.
 36. Bartels EM, Juhl CB, Christensen R, et al. Aquatic exercise for the treatment of knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2016. pmid:27007113. PubMed  
 37. Duivenvoorden T, Brouwer RW, van Raaij TM, et al. Braces and orthoses for treating osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 16;3:CD004020. Cochrane (DOI)  
 38. Hinman RS, Crossley KM, McConnell J, Bennell K. Efficacy of knee tape in the management of osteoarthritis of the knee: blinded randomised controlled trial. BMJ 2003; 327: 135-8. PubMed  
 39. Bjordal JM, Klovning A, Ljunggren AE et al. Short-term efficacy of pharmacotherapeutic interventions in osteoarthritic knee pain: a meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. Eur J Pain 2006, doi: 10.1016/j.ejpain.2006.02.013.
 40. Bannuru RR, Schmid CH, David M. Kent DM, et al. Comparative Effectiveness of Pharmacologic Interventions for Knee Osteoarthritis A Systematic Review and Network Meta-analysis. Ann Intern Med. 2015;162:46-54. doi:10.7326/M14-1231 DOI  
 41. da Costa BR, Reichenbach S, Keller N, et al. Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. Lancet 2017. PMID: 28699595 PubMed  
 42. Gunter BR, Butler KA, Wallace RL, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drug-induced cardiovascular adverse events: a meta-analysis. J Clin Pharm Ther 2017; 42: 27-38. pmid:28019014 PubMed  
 43. Derry S, Conaghan P, Da Silva JAP, et al. Topical NSAIDs for chronic musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012; 9: CD007400. DOI:10.1002/14651858.CD007400.pub310.1002/14651858.CD007400.pub2. The Cochrane Library  
 44. Rother M, Conaghan PG. A randomized, double-blind, phase III trial in moderate osteoarthritis knee pain comparing topical ketoprofen gel with ketoprofen-free gel. JRheumatol 2013; 40: 1742-8. doi: 10.3899/jrheum.130192. DOI  
 45. FASS.se www.fass.se  
 46. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ 2015; 350: h1225. doi:10.1136/bmj.h1225 DOI  
 47. Gustavo C Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ 2015; pmid: 25828856 PubMed  
 48. Jüni P, Hari R, Rutjes AW, Fischer R. et al. Intra-articular corticosteroid for knee osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Oct 22;(10):CD005328. PMID: 26490760. PubMed  
 49. Sinusas K. Osteoarthritis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2012; 85: 49-56. American Family Physician  
 50. McAlindon TE, LaValley MP, Harvey WF, Price LL et al. Effect of Intra-articular Triamcinolone vs Saline on Knee Cartilage Volume and Pain in Patients With Knee Osteoarthritis: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017 May 16;317(19):1967-1975. PMID: 28510679. PubMed  
 51. Abou-Raya A, Abou-Raya S, Khadrawe T. Methotrexate in the treatment of symptomatic knee osteoarthritis: randomised placebo-controlled trial. Ann Rheum Dis. 2014 Mar 27. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204856. DOI  
 52. Deyle GD, Allen CS, Allison SC, et al. Physical Therapy versus Glucocorticoid Injection for Osteoarthritis of the Knee. N Engl J Med. 2020;382(15):1420‐1429. PMID:32268027. PubMed  
 53. Cepeda MS, Camargo F, Zea C, Valencia L. Tramadol for osteoarthritis: a systematic review and metaanalysis. J Rheumatol. 2007; 34: 543-55. PubMed  
 54. Toupin April K, Bisaillon J, Welch V, et al. Tramadol for osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 5. Art. No.: CD005522. DOI: 10.1002/14651858.CD005522.pub3 www.cochranelibrary.com  
 55. Wandel S, Jüni P, Tendal B, et al. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo inpatients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ 2010; 341: c4675. BMJ (DOI)  
 56. E. Gallagher B, Tjoumakaris FP, Harwood MI, et al. Chondroprotection and the prevention of osteoarthritis progression of the knee: a systematic review of treatment agents. Am J Sports Med. 2015 Mar;43(3):734-44. doi: 10.1177/0363546514533777. DOI  
 57. Singh JA, Noorbaloochi S, MacDonald R, Maxwell LJ. Chondroitin for osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD005614. DOI:https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD005614.pub2. Cochrane (DOI)  
 58. Roman-Blas JA, Castañeda S, Sánchez-Pernaute O. Combined treatment with chondroitin sulfate and glucosamine sulfate shows no superiority over placebo for reduction of joint pain and functional impairment in patients with knee osteoarthritis: A six-month multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Rheumatol 2017; 69: 77. pmid: 27477804 PubMed  
 59. Reginster JY, Deroisy R, Rovati LC, Lee RL, et al. Long term effects of glucosamine sulphat on osteoarthritis progression: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2001; 357:251-6. PubMed  
 60. SBU. Glukosamin eller kondroitin vid artros [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst (hämtad 2022-05-30). www.sbu.se  
 61. Pereira T V, Jüni P, Saadat P, Xing D, Yao L, Bobos P et al. Viscosupplementation for knee osteoarthritis: systematic review and meta-analysis BMJ 2022; 378 :e069722 doi:10.1136/bmj-2022-069722. www.bmj.com  
 62. Vaysbrot EE, Osani MC, Musetti MC , et al. Are bisphosphonates efficacious in knee osteoarthritis? Osteoarthritis Cartilage 2018; 26:154-64. PMID: 29222056 PubMed  
 63. Cai G, Aitken D, Laslett LL, et al. Effect of Intravenous Zoledronic Acid on Tibiofemoral Cartilage Volume Among Patients With Knee Osteoarthritis With Bone Marrow Lesions A Randomized Clinical Trial. JAMA 2020; 323: 1456-66. doi:10.1001/jama.2020.2938 DOI  
 64. van den Driest JJ, Schiphof D, Koffeman AR, Koopmanschap MA, Bindels PJE, Bierma-Zeinstra SMA. No Added Value of Duloxetine in Patients With Chronic Pain due to Hip or Knee Osteoarthritis: A Cluster-Randomized Trial. Arthritis Rheumatol. 2022;74(5):818-828. PMID: 34989159. PubMed  
 65. Ferreira GE, Abdel-Shaheed C, Underwood M, et al. Efficacy, safety, and tolerability of antidepressants for pain in adults: overview of systematic reviews. BMJ. 2023;380:e072415. Published 2023 Feb 1. PMID: 36725015. PubMed  
 66. SBU. Växtbaserade preparat vid artros [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst (hämtad: 2022-05-30). www.sbu.se  
 67. Xu Q, Chen B, Wang Y, et al. The Effectiveness of Manual Therapy for Relieving Pain, Stiffness, and Dysfunction in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pain Physician 2017; 20: 229-43. pmid:28535547 PubMed  
 68. Rutjes AWS, Nüesch E, Sterchi R, et al. Transcutaneous electrostimulation for osteoarthritis of the knee. Cochrane Syst Rev 2009. doi:https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD002823.pub2 Cochrane (DOI)  
 69. Huang Z, Chen J, Ma J, et al. Effectiveness of low-level laser therapy in patients with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage 2015; Sep;23(9): 1437-44. pmid:25914044 PubMed  
 70. Ajrawat P, Radomski L, Bhatia A, et al. Radiofrequency Procedures for the Treatment of Symptomatic Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. Pain Med 2019. pmid:31578561 PubMed  
 71. Manheimer E, Linde K, Lao L, Bouter LM, Berman BM. Meta-analysis: acupuncture for osteoarthritis of the knee. Ann Intern Med 2007; 146: 868-77. Annals of Internal Medicine  
 72. Hinman RS, McCroy P, Pirotta M, et al. Acupuncture for chronic knee pain. A Randomized clinical trial. JAMA 2014; 312: 1313-22. doi:10.1001/jama.2014.12660. DOI  
 73. Bennell KL, Paterson KL, Metcalf BR, et al. Effect of Intra-articular Platelet-Rich Plasma vs Placebo Injection on Pain and Medial Tibial Cartilage Volume in Patients With Knee Osteoarthritis The RESTORE Randomized Clinical Trial. JAMA 2021; 326: 2021-30. pmid:34812863 PubMed  
 74. Le ADK, Enweze L, DeBaun MR, Dragoo JL. Current Clinical Recommendations for Use of Platelet-Rich Plasma. Curr Rev Musculoskelet Med. 2018; 11: 624-34. pmid:30353479 PubMed  
 75. Laudy ABM, Bakker EWP, Rekers M, Moen MH. Efficacy of platelet-rich plasma injections in osteoarthritis of the knee: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2015; 49: 657-72. pmid:25416198 PubMed  
 76. Pas HI, Winters M, Haisma HJ et la. Stem cell injections in knee osteoarthritis: a systematic review of the literature. Br J Sports Med 2017; 51: 1125-33. pmid:28258177 www.ncbi.nlm.nih.gov  
 77. Delanois RE, Etcheson JI, Sodhi N et al. Biologic Therapies for the Treatment of Knee Osteoarthritis. J Arthroplasty 2018. pmid:30612835 www.ncbi.nlm.nih.gov  
 78. Gidwani S, Fairbank A. The orthopaedic approach to managing osteoarthritis of the knee. BMJ 2004; 329: 1220-4. PubMed  
 79. Bhattacharyya T, Gale D, Dewire P, Totterman S, Gale ME, McLaughlin S, et al. The clinical importance of meniscal tears demonstrated by magnetic resonance imaging in osteoarthritis of the knee. J Bone Joint Surg Am 2003; 85-A: 4-9.
 80. Englund M, Lohmander LS. Risk factors for symptomatic knee osteoarthritis fifteen to twenty-two years after meniscectomy. Arthritis Rheum 2004; 50: 2811-9. PubMed  
 81. Billings A, Scott DF, Camargo MP, Hofmann AA. High tibial osteotomy with a calibrated osteotomy guide, rigid internal fixation, and early motion. Long-term follow-up. J Bone Joint Surg Am 2000; 82-A: 70-9.
 82. Murray DW, Goodfellow JW, O'Connor JJ. The Oxford medial unicompartmental arthroplasty: a ten-year survival study. J Bone Joint Surg Br 1998; 80-B: 983-9.
 83. Svard UC, Price AJ. Oxford medial unicompartmental knee arthroplasty. A survival analysis of an independent series. J Bone Joint Surg Br 2001; 83-B: 191-4.
 84. Brown A. The Oxford unicompartmental knee replacement for osteoarthritis. Issues Emerg Health Technol 2001; 23: 1-4. PubMed  
 85. Beard DJ, Davies LJ, Cook JA, et al. The clinical and cost-effectiveness of total versus partial knee replacement in patients with medial compartment osteoarthritis (TOPKAT): 5-year outcomes of a randomised controlled trial. Lancet 2019. pmid:31326135 PubMed  
 86. Ritter MA, Berend ME, Meding JB, Keating EM, Faris PM, Crites B. Long-term follow-up of anatomic graduated components posterior cruciate-retaining total knee replacement. Clin Orthop 2001; 388: 51-7. PubMed  
 87. Khaw FM, Kirk LM, Gregg PJ. Survival analysis of cemented press-fit condylar total knee arthroplasty. J Arthroplasty 2001; 16: 161-7. PubMed  
 88. Shan L, Shan B, Suzuki A, et al. Intermediate and long-term quality of life after total knee replacement: a systematic review and meta-analysis. J Bone Joint Surg Am. 2015 Jan 21;97(2):156-68. PMID: 25609443. PubMed  
 89. Kane RL, Saleh KJ, Wilt TJ, Bershadsky B, Cross WW III, MacDonald RM, et al. Total knee replacement. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, 2003. (Evidence report/technology assessment No 86.)
 90. Kmietowicz Z. Mortality after hip and knee replacement has halved since 2003. BMJ 2014; 349: g5599. pmid:25216656 PubMed  
 91. Lindberg MF, Miaskowski C, Rustøen T, et al. Factors that can predict pain with walking, 12 months after total knee arthroplasty. Acta Orthop. 2016; 87: 600-6. PMID:27658970. PubMed  
 92. Robertsson O, Knutson K, Lewold S, Lidgren L. The Swedish Knee Arthroplasty Register 1975-1997. An update with special emphasis on 41,223 knees operated on in 1988-1997. Acta Orthop Scand 2001; 71: 503-13. PubMed  
 93. Minns Lowe CJ, Barker KL, Dewey M, Sackley CM. Effectiveness of physiotherapy exercise after knee arthroplasty for osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2007; 335: 812. British Medical Journal  
 94. Holm B, Hvidovre HK. Genoptræning efter total knæalloplastik. Ugeskr Læger 2009; 171: 691. Ugeskrift for Læger  
 95. Liao CD, Lin LF, Huang YC, et al. Functional outcomes of outpatient balance training following total knee replacement in patients with knee osteoarthritis: A randomized controlled trial. Clin. Rehabil 2014. pmid:25552523 PubMed  
 96. Tria AJ Jr, Coon Tm. Minimal incision total knee arthroplasty: early experience. Clin Orthop 2003; 416: 185-90. PubMed  
 97. Petursson G, Fenstad AM, Gøthesen Ø, Aamodt A, et al. Computer-Assisted Compared with Conventional Total Knee Replacement: A Multicenter Parallel-Group Randomized Controlled Trial. O. J Bone Joint Surg Am. 2018; 100:1265-74. PMID: 30063588 PubMed  
 98. Møller AM, Villebro N, Pedersen T, et al. Effect of preoperative smoking intervention on postoperative complications: a randomised clinical trial. Lancet 2002; 359: 114-7. PubMed  
 99. Dieppe P, Brandt K. What is important in treating osteoarthritis? Whom should we treat and when should we treat them? Rheum Dis Clin North Am 2003; 29: 687-716. PubMed  
 100. Walker-Bone K, Javaid K, Arden N, Cooper C. Medical management of osteoarthritis. BMJ 2000; 321: 936-40. British Medical Journal  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Leif Dahlberg, professor och överläkare, Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus