Gå direkt till huvudinnehållet

Främre korsbandsskada

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Skada på främre korsbandet kan förekomma isolerat eller kombinerat med andra knäskador.
Förekomst:
Incidensen är cirka 80 per 100 000 invånare och år. Prevalensen är cirka 8000 personer per år. 
Symtom:
Akut skada leder ofta till smärta, svullnad och inskränkt rörelse.
Kliniska fynd:
Svullnad och rörelseinskränkning är vanliga fynd, dock kan knäet vara svårundersökt i det akuta skedet. Stabilitetstester visar påverkan av främre korsbandet. 
Diagnostik:
Typisk anamnes, klinisk undersökning samt MRT som bekräftar tillståndet.
Behandling:
Operation med rehabilitering eller enbart rehabilitering. 
 1. Kaeding CC, Léger-St-Jean B, Magnussen RA. Epidemiology and Diagnosis of Anterior Cruciate Ligament Injuries. Clin Sports Med. 2017;36(1):1-8. PMID: 27871652. PubMed  
 2. Svenska Korsbandsregistret. Årsrapport 2020. www.aclregister.nu  
 3. Cohen PH: Anterior cruciate ligament injury. BMJ Best Practice, last reviewed 25 Dec 2021. bestpractice.bmj.com  
 4. Sepúlveda F, Sánchez L, Amy E, Micheo W. Anterior Cruciate Ligament Injury: Return to Play, Function and Long-Term Considerations. Curr Sports Med Rep. 2017;16(3):172-178. PMID: 28498226. PubMed  
 5. Shimokochi Y, Shultz SJ. Mechanisms of noncontact anterior cruciate ligament injury. J Athl Train 2008; 43: 396-408. PubMed  
 6. Cimino F, Volk BS, Setter D. Anterior cruciate ligament injury: diagnosis, management, and prevention. Am Fam Physician. 2010;82(8):917-922. PMID: 20949884. PubMed  
 7. Musahl V, Karlsson J. Anterior Cruciate Ligament Tear. N Engl J Med. 2019;380(24):2341-2348. PMID: 31189037. PubMed  
 8. Ahldén M, Kvist J, Samuelsson K, Eriksson KO, Karlsson J. Individualiserad terapi viktigt vid främre korsbandsskada Individualized therapy is important in anterior cruciate ligament injuries. Lakartidningen. 2014;111(36):1440-1443. PMID: 25325137. PubMed  
 9. Alazzawi S, Sukeik M, Ibrahim M, Haddad FS. Management of anterior cruciate ligament injury: pathophysiology and treatment. Br J Hosp Med (Lond). 2016;77(4):222-225. PMID: 27071428. PubMed  
 10. Hedin K. Löndahl M. (2012). Allmänläkarpraktikan. Ortopedi. Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 11. Vårdgivare Skåne. AKO riktlinjer - primärvården. Traumatiska knäskador. Senast uppdaterad: 2022-03-15 (hämtad 2022-05-15). vardgivare.skane.se  
 12. Filbay SR, Grindem H. Evidence-based recommendations for the management of anterior cruciate ligament (ACL) rupture. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2019;33(1):33-47. PMID: 31431274. PubMed  
 13. Potpally N, Rodeo S, So P, Mautner K, Baria M, Malanga GA. A Review of Current Management of Knee Hemarthrosis in the Non-Hemophilic Population. Cartilage. 2021;13(1_suppl):116S-121S. PMID: 32698601 PubMed  
 14. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Traumatiska knäskador. Publicerad: 2021-12-30 (hämtad: 2022-05-19). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 15. Shen X, Liu T, Xu S, et al. Optimal Timing of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction in Patients With Anterior Cruciate Ligament Tear: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022;5(11):e2242742. Published 2022 Nov 1. PMID: 36394870.
 16. Västra Götalandsregion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rutin. Knä - Korsbandsrekonstruktion främre - FYS. Giltig från: 2021-11-01 (hämtad 2022-05-20). mellanarkiv-offentlig.vgregion.se  
 17. Region Jönköpings län. Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd. Främre korsbandsskada, behandlingsriktlinjer. Senast uppdaterad: 2019-11-22 (hämtad 2022-05-20). plus.rjl.se  
 18. Roos H, Forssblad M, Karlsson J. Läkartidningen 19/2007. lakartidningen.se  
 19. Mehl J, Diermeier T, Herbst E, et al.. Evidence-based concepts for prevention of knee and ACL injuries. 2017 guidelines of the ligament committee of the German Knee Society (DKG). Arch Orthop Trauma Surg. 2018 Jan;138(1):51-61. Epub 2017 Oct 5. PMID: 28983841. PubMed  
 20. Petushek EJ, Sugimoto D, Stoolmiller M et al. Evidence-Based Best-Practice Guidelines for Preventing Anterior Cruciate Ligament Injuries in Young Female Athletes: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Sports Med 2018. pmid:30001501 PubMed  
 21. Ardern CL, Webster KE, Taylor NF, Feller JA. Return to sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: a systematic review and meta-analysis of the state of play. Br J Sports Med. 2011;45(7):596-606. PMID: 21398310. PubMed  
 • Carl Mellner, med dr och specialist i ortopedi, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas