Bursit, prepatellär

Basfakta

Definition

  • Aseptisk inflammation av bursae, slemsäckar, kring knäleden:
    • Det finns 13 slemsäckar i detta område
    • Den prepatellära och den infrapatellära slemsäcken är oftast de som drabbas av bursit
    • Något sällsyntare uppträder bursit under senan pes anserinus, och i än mer sällsynta fall förekommer bursit vid huvudet på gastrocnemius

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.