Gå direkt till huvudinnehållet

Bursit, prepatellär

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Aseptisk inflammation av någon av bursorna vid knäleden, oftast bursan ovanpå knäleden.
Förekomst:
Tämligen vanligt tillstånd.
Symtom:
Symtomen består i prepatellära eller infrapatellära smärtor.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd ses i form av svullnad, smärta, värme och rodnad. 
Diagnostik:
Status av knäet, eventuellt aspiration och odling för differentialdiagnostik. 
Behandling:
Behandlingen består av avlastning och eventuellt receptfria smärtstillande/NSAID eller kortisoninjektion. Kirurgisk extirpation av bursan kan övervägas vid utebliven förbättring. Om det rör sig om septisk bursit är antibiotika och eventuellt kirurgisk dränage aktuellt.
  1. Khodaee M. Common Superficial Bursitis. Am Fam Physician. 2017;95(4):224-231. PubMed  
  2. Charles H Parker, MS USA, Jeffrey C Leggit, MC USA (Ret.), Novel Treatment of Prepatellar Bursitis, Military Medicine, Volume 183, Issue 11-12, November-December 2018, Pages e768–e770, https://doi.org/10.1093/milmed/usy098
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Jan Milbrink, docent och överläkare, Ortopedi-Protessektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala