Gå direkt till huvudinnehållet

Bakre korsbandsskada

Publicerad:
Sakkunnig:


Definition:
Fullständig eller partiell ruptur av bakre korsband. 
Förekomst:
Skada på bakre korsbandet är mycket ovanligare än en främre korsbandsskada. 
Symtom:
Diffus knäsmärta, svullnad och instabilitet är vanligt förekommande men ofta i mindre grad jämfört med främre korsbandsskada.
Kliniska fynd:
Bakre draglådetest är positivt. De kliniska fynden kan vara minimala. 
Diagnostik:
Klinisk undersökning samt MRT som bekräftar diagnosen. 
Behandling:
Icke operativ behandling i första hand. Vid skador på andra strukturer eller vid stor skada är operation indicerad. 
  • Katarina Lönn, specialistläkare, Verksamhetsområde ortopedi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Tidigare sakkunniga

  • Arild Aamodt, överläkare/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Stig Fossum, sjukgymnast, Moholt fysikaliska institut, Trondheim