Gå direkt till huvudinnehållet

Tumbasartros

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Artros i första karpometakarpalleden, CMC-1. 
Förekomst:
Cirka 1–2 % har klinisk tumbasartros. Tillståndet är vanligast hos kvinnor >50 år. 
Symtom:
Smärta i samband med aktivitet och funktionsnedsättning. Vid framskriden sjukdom vilovärk. 
Kliniska fynd:
Ofta ömhet över tumbasen. Ibland minskad rörlighet. Smärtan kan provoceras av provokationstester.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd. Röntgen behövs inte rutinmässigt. 
Behandling:
Beroende på svårighetsgraden. Information (artrosskola), vila och avlastning (med eller utan ortos), arbetsterapi, ergonomisk rådgivning (hjälpmedel), läkemedel och kirurgi.
 1. Moriatis Wolf J, Turkiewicz A, Atroshi I, Englund M. Prevalence of doctor-diagnosed thumb carpometacarpal joint osteoarthritis: an analysis of Swedish health care. Arthritis Care Res (Hoboken). 2014;66(6):961-965. PMID:24339432. PubMed  
 2. Bakri K, Moran SL. Thumb carpometacarpal arthritis. Plast Reconstr Surg. 2015 Feb;135(2):508-20. doi: 10.1097/PRS.0000000000000916. DOI  
 3. Horvath A, Westin O, Samuelsson K, Zeba N. ABC om vanliga tillstånd i hand och handled, del 1. Lakartidningen.se 2019-04-09 www.lakartidningen.se www.lakartidningen.se  
 4. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Tumbasartros. 2019-04-14 (Hämtad 2020-10-22). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 5. Weiss AC, Goodman AD. Thumb Basal Joint Arthritis. J Am Acad Orthop Surg. 2018;26(16):562-571. PMID:29969109. PubMed  
 6. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Nationellt vårdprogram för tumbasartros 2022-08-25 (hämtad 2022-12-27). www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 7. Model Z, Liu AY, Kang L, Wolfe SW, Burket JC, Lee SK. Evaluation of Physical Examination Tests for Thumb Basal Joint Osteoarthritis. Hand (N Y). 2016;11(1):108-112. PMID:27418899. PubMed  
 8. de Almeida PHT, MacDermid J, Pontes TB, Dos Santos-Couto-Paz CC, Matheus JPC. Differences in orthotic design for thumb osteoarthritis and its impact on functional outcomes: A scoping review. Prosthet Orthot Int. 2017;41(4):323-335. PMID:27613587. PubMed  
 9. Derry S, Conaghan P, Da Silva JA, Wiffen PJ, Moore RA. Topical NSAIDs for chronic musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2016;4(4):CD007400. PMID:27103611. PubMed  
 10. Janusinfo Region Stockholm. Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Smärtlindring. 2022-08-30 (hämtad 2022-12-27). janusinfo.se  
 11. Riley N, Vella-Baldacchino M, Thurley N, Hopewell S, Carr AJ, Dean BJF. Injection therapy for base of thumb osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2019;9(9):e027507. PMID:31511280. PubMed  
 12. Regin Jönköpings län. Tumbasartros (CMC1-ledsartros). 2020-03-11 (Hämtad 2020-10-26). plus.rjl.se  
 13. SBU. Glukosamin eller kondroitin vid artros [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst (hämtad: 2022-05-30). www.sbu.se  
 14. Østerås N, Kjeken I, Smedslund G, et al. Exercise for hand osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2017;1(1):CD010388. PMID:28141914. PubMed  
 15. Ahern M, Skyllas J, Wajon A, Hush J. The effectiveness of physical therapies for patients with base of thumb osteoarthritis: Systematic review and meta-analysis. Musculoskelet Sci Pract. 2018;35:46-54. PMID:29510316. PubMed  
 16. SBU. Växtbaserade preparat vid artros [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst (hämtad: 2022-05-30). www.sbu.se  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Leif Dahlberg, professor och överläkare, Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus