Gå direkt till huvudinnehållet

Triggerfinger

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
En tenosynovit med svullnad av en av flektorerna till fingrarna eller tummen.
Förekomst:
Relativt vanligt tillstånd. Prevalensen är högst bland personer i 50–60 års ålder. Vanligare bland kvinnor.
Symtom:
Vid rörelse av fingret kan senan "haka upp sig" i full flektion.
Kliniska fynd:
Patienten kan inte extendera fingret aktivt men med hjälp av passiv extension glider svullnader från den trånga partiet och låsningen släpper.
Diagnostik:
Inga tilläggsundersökningar behövs.
Behandling:
Steroidinjektion rekommenderas som förstaval. Kirurgi är andrahandsval.
 1. Giugale JM, Fowler JR. Trigger Finger: Adult and Pediatric Treatment Strategies. Orthop Clin North Am 2015; 46(4): 561-9. pmid:26410644 PubMed  
 2. Horvath A, Westin O, Samuelsson K, Zeba N. ABC omVanliga tillstånd i hand och handled, del 2Triggerfinger, Dupuytrens kontraktur och ganglion. Läkartidningen. 2019;116:FH9Z
 3. Vasiliadis A, Itsiopoulos I. Trigger Finger: An Atraumatic Medical Phenomenon. The Journal of Hand Surgery (Asian-Pacific Volume), 22(02), 188–193. 2017. doi:10.1142/s021881041750023x DOI  
 4. David, M., Rangaraju, M., & Raine, A. (2017). Acquired triggering of the fingers and thumb in adults. BMJ, j5285. doi:10.1136/bmj.j5285 DOI  
 5. Peters-Veluthamaningal C, Winters JC, Groenier KH, Meyboom-de Jong B. Corticosteroid injections effective for trigger finger in adults in general practice: a double-blinded randomised placebo controlled trial. Ann Rheum Dis 2008; 67: 1262-6. PubMed  
 6. Huisstede, B. M., Gladdines, S., Randsdorp, M. S., & Koes, B. W. (2018). Effectiveness of Conservative, Surgical, and Postsurgical Interventions for Trigger Finger, Dupuytren Disease, and De Quervain Disease: A Systematic Review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 99(8), 1635–1649, 2017.e21. doi:10.1016/j.apmr.2017.07.014 DOI  
 7. Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se  
 8. Fiorini HJ, Tamaoki MJ, Lenza M, Gomes Dos Santos JB, Faloppa F, Belloti JC. Surgery for trigger finger. Cochrane Database Syst Rev. 2018;2(2):CD009860. Published 2018 Feb 20. doi:10.1002/14651858.CD009860.pub2 DOI  
 9. Bauer AS, Bae DS, et al. Pediatric Trigger Digits. J Hand Surg Am. 2015 Nov;40(11):2304-9. PMID: 26440744 PubMed  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus