Gå direkt till huvudinnehållet

Fingerledsartros och Heberdens knutor

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Artros kännetecknas av ledsmärta, rörelseinskränkning samt strukturella förändringar i ledbrosk, ledens mjukdelar samt i lednära skelett.
Förekomst:
Artros är vanligt förekommande och ökar med åldern. 
Symtom:
Börjar ofta smygande med ledsmärta och nedsatt rörlighet.
Kliniska fynd:
Stelhet, palpationsömhet och knölig utväxt kan förekomma. 
Diagnostik:
Artros är en klinisk diagnos.
Behandling:
Artrosskola och fysisk aktivitet är basbehandlingen vid artros. Operation i de fal där konservativ behandling inte gett gett tillfredsställande resultat.  
 1. Region Skåne. Vårdprogram för artros. Fastställt: 2015-05-01. (Hämtad: 2021-12-22). vardgivare.skane.se  
 2. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Artros. Giltigt från och med: 2019-04-14. (Hämtad 2021-12-20). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 3. Oakley A. Heberden and Bouchard nodes- DermNet NZ. Mars 2020. (Hämtad 2021-12-20). dermnetnz.org  
 4. Gromnica-Ihle E. (2018). Die Fingergelenke sind verformt – Fingerpolyarthrose. Berlin, Heidelberg, Tyskland. Springer. link.springer.com  
 5. Sautner J. (2017). Rheumatologie aus der Praxis. Berlin, Heidelberg, Tyskland. Springer. link.springer.com  
 6. Rees, F., Doherty, S., Hui, M., Maciewicz, R., Muir, K., Zhang, W., & Doherty, M. (2012). Distribution of finger nodes and their association with underlying radiographic features of osteoarthritis. Arthritis care & research, 64(4), 533–538. PMID: 22213746.
 7. Haj-Mirzaian, A., Mohajer, B., Guermazi, A., Shakoor, D., Haugen, I. K., Roemer, F. W., & Demehri, S. (2019). Heberden's Nodes and Knee Osteoarthritis-Related Osseous Structural Damage: Exploratory Study From the Osteoarthritis Initiative. Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 71(6), 935–940. PMID: 30623610. PubMed  
 8. Englund M, Turkiewicz A. Artros allt vanligare folksjukdom. Läkartidningen. 2014,111:CSDU.
 9. Leung, G. J., Rainsford, K. D., & Kean, W. F. (2014). Osteoarthritis of the hand I: aetiology and pathogenesis, risk factors, investigation and diagnosis. The Journal of pharmacy and pharmacology, 66(3), 339–346. PMID: 24329488.
 10. Reumatikerförbundet. Artros. Senast uppdaterad: 2020-09-29. (Hämtad: 2021-12-27). reumatiker.se  
 11. Grätzel von Grätz P. Was Ärzte bei Polyarthrose der Finger tun können. Geriatrie-Report 2019; 14: 22. link.springer.com  
 12. Kloppenburg M. Kroon F. Management of hand osteoarthritis. UpToDate. Last updated: Sep 24, 2021. (Hämtad 2021-12-27). www.wolterskluwer.com  
 13. SBU. Växtbaserade preparat vid artros [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst (hämtad: 2022-05-30). www.sbu.se  
 14. SBU. Glukosamin eller kondroitin vid artros [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst (hämtad: 2022-05-30). www.sbu.se  
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas
 • Lino Witte, Dr. med., Arzt in Weiterbildung Allgemeinmedizin, Frankfurt a. M, Deximed