Gå direkt till huvudinnehållet

Senskador i hand och fingrar

Senast reviderad:


Definition: 
Senskador i hand och fingrar indelas i sträcksen- och böjsenskador
Förekomst: 
Senskador i hand och fingrar är en vanlig diagnos och beror ofta på en skärskada.
Symtom: 
Nedsatt funktion i finger och/eller hand.
Kliniska fynd: 
Sträck- eller böjdefekt i det skadade fingret beroende på vilken sena som skadats. 
Diagnostik:
Noggrann klinisk undersökning och anamnes är viktig för att sätta diagnos. Röntgenundersökning vid behov. 
Behandling: 
Senskador kan behandlas med immobilisation eller operation beroende på skadans lokalisation. Rörelseträning är en viktig del av behandlingen.
 1. Moore, A. Marappa-Ganeshan, R. Hand Extensor Tendon Lacerations.. StatPearls. Last update 25 August 2021 (Hämtad 2022-01-18). pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.sll.idm.oclc.org  
 2. Bentley L. Fridén J. ABC om Frakturer i fingrar och metakarpalben. Läkartidningen 13/2009 (volym 106). lakartidningen.se  
 3. Kunskapsstöd för vårdgivare. Region Stockholm. Handskador - introduktion. Senast uppdaterat: 2021-11-29 (Hämtad 2022-01-17). kunskapsstodforvardgivare.se  
 4. Axelsson P. Fridén J. ABC om Nervskador i handen. Läkartidningen 50/2005 (volym102). lakartidningen.se  
 5. Axelsson P. Fridén J. ABC om Senskador i handen. Läkartidningen 09/2006 (volym 103). lakartidningen.se  
 6. Horvath A. westin O. Samuelsson K. Zeba N. Vanliga tillstånd i hand och handled, del 2. Läkartidningen. 2019,116:FH9Z. lakartidningen.se  
 7. Akademiska Sjukhuset. Böjsenskada. Senast uppdaterad: 2019-08-08 (Hämtad 2022-01-13). www.akademiska.se  
 8. Akademiska Sjukhuset. Sträcksenskador. Senast uppdaterad: 2020-10-20 (Hämtad 2021-01-17). www.akademiska.se  
 9. Farnebo, S., & Chang, J. (2013). Practical management of tendon disorders in the hand. Plastic and reconstructive surgery, 132(5), 841e–853e. PMID: 24165636. PubMed  
 10. Maxwell, S., & Olson, D. (2015). Common Tendon Injuries in the Hand. Current sports medicine reports, 14(6), 428–429. PMID: 26561760. PubMed  
 11. Khera, B., Chang, C., & Bhat, W. (2021). An overview of mallet finger injuries. Acta bio-medica : Atenei Parmensis, 92(5), e2021246. PMID: 34738569. PubMed  
 12. Elzinga, K., & Chung, K. C. (2019). Managing Swan Neck and Boutonniere Deformities. Clinics in plastic surgery, 46(3), 329–337. PMID: 31103077. PubMed  
 13. Dorani B. Soft Tissue Injuries of the Hand. RCEM Learning. Publicerad 2020-03-05 (Hämtad 2022-01-18). www.rcemlearning.co.uk  
 14. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Nationellt vårdprogram för behandling av distala radiusfrakturer. 2021-04-21 (Hämtad 2022-02-28). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 15. Haugstvedt J-R. Fingerskader. I: Idrettsskader. Bahr R, Mæhlum S (red.). Oslo: Gazette AS, 2003.
 16. Lutsky, K. F., Giang, E. L., & Matzon, J. L. (2015). Flexor tendon injury, repair and rehabilitation. The Orthopedic clinics of North America, 46(1), 67–76. PMID: 25435036. PubMed  
 17. Zafonte, B., Rendulic, D., & Szabo, R. M. (2014). Flexor pulley system: anatomy, injury, and management. The Journal of hand surgery, 39(12), 2525–2533. PMID: 25459958. PubMed  
 18. Svensk Handkirurgisk Förening. Vårdprogram. Nivåstrukturering Handkirurgi/Ortopedi. 2017 (Hämtad 2022-01-24). slf.se  
 19. Viss. nu. Droppfinger. Senast uppdaterat: November 2016 (Hämtad 2022-01-24). viss.nu  
 20. Akademiska Sjukhudet, Uppsala. Droppfinger. Senast uppdaterad: 2019-08-08 (Hämtad 2022-03-01). www.akademiska.se  
 21. Region Skåne. Droppfinger. Publicerat: 2021-01-26 (Hämtad 2022-01-27). vardgivare.skane.se  
 22. Moore A. Marappa-Ganeshan R. Hand Extensor Tendon Lacerations. StatPearls. Last update: August 25, 2021 (Hämtad 2021-01-25). www-ncbi-nlm-nih-gov.sll.idm.oclc.org  
 23. Caruso JC. Patiño JM. Flexor Tendon Lacerations. StatPerals. Last updated: August 27, 2021 (Hämtad 2022-01-25). www.ncbi.nlm.nih.gov  
 • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus AB
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas