Gå direkt till huvudinnehållet

Ledbandsskador i fingrarna

Senast reviderad:


Definition:
Skada på ligament i tummens och fingrarnas leder. 
Förekomst:
Skada på proximala interfalangealleden (PIP-leden) är vanligast, följt av skada på tummens metakarpofalangealleden (MCP-leden) och fingrarnas MCP-led. 
Symtom:
Trauma mot fingrar och/eller hand. Smärta och instabilitet i leden.
Kliniska fynd:
Instabilitet, smärta och palpationsömhet över leden. Hematom och nedsatt rörlighet kan även förekomma.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Röntgenundersökning utförs för att utesluta samtidig skelettskada.  
Behandling:
Icke-operativ behandling eller operation beroende på instabilitet och rupturens grad.
 1. Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rutin. Vårdprogram Ruptur av ulnara kollateralligamentet MCP I (UCL-skada). Giltig från och med 2022-01-12. (Hämtad 2023-01-05). mellanarkiv-offentlig.vgregion.se  
 2. Daley D, Geary M, Gaston RG. Thumb Metacarpophalangeal Ulnar and Radial Collateral Ligament Injuries. Clin Sports Med. 2020;39(2):443-455. PMID: 32115093 PubMed  
 3. Prucz RB, Friedrich JB. Finger joint injuries. Clin Sports Med. 2015;34(1):99-116. PMID: 25455398. PubMed  
 4. Weintraub MD, Hansford BG, Stilwill SE, et al. Avulsion Injuries of the Hand and Wrist. Radiographics. 2020;40(1):163-180. PMID: 31917655. PubMed  
 5. Kunskapsstöd för vårdgivare. Region Stockholm. Handkirurgi - Luxationer och distorsioner. Senast uppdaterat: November 2021 (hämtad 2023-01-02). kunskapsstodforvardgivare.se  
 6. Draghi F, Gitto S, Bianchi S. Injuries to the Collateral Ligaments of the Metacarpophalangeal and Interphalangeal Joints: Sonographic Appearance. J Ultrasound Med. 2018;37(9):2117-2133. PMID: 29480577. PubMed  
 7. Karlsson M, Karlsson J, Roos H. (2018). Ortopedi-patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 8. Palmer RE. Joint injuries of the hand in athletes. Clin Sports Med 1998; 17: 513-31. PubMed  
 9. Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Akuta tillstånd. Senast uppdaterad: 2022-07-08 (hämtad 2023-01-13). www.sahlgrenska.se  
 10. Svensk Handkirurgisk Förening. Vårdprogram. Nivåstrukturering Handkirurgi/Ortopedi. 2022 (Hämtad 2023-01-13). slf.se  
 11. Region Västerbotten. Vårdprogram. Handout om handkirurgi för primärvårdsläkare. Senast reviderad: 2020-01-27 (hämtad 2023-01-15). www.regionvasterbotten.se  
 12. Danderyds sjukhus. Till dig som har en ligamentskada eller luxation i ett finger (hämtad 2023-01-16). www.ds.se  
 13. Pulos N, Kakar S. Hand and Wrist Injuries: Common Problems and Solutions. Clin Sports Med. 2018;37(2):217-243. PMID: 29525025. PubMed  
 • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus AB
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas