Gå direkt till huvudinnehållet

Dupuytrens kontraktur

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Dupuytrens sjukdom är ett tillstånd med gradvist ökande fibros i palmarfascian.
Förekomst:
Framförallt hos män, och ökande förekomst med åldern. I en isländsk population fanns tillståndet (med kontraktur av finger/fingrar) hos 12 % av 70–74-åriga män.
Symtom:
Börjar vanligen som en smärtfri knuta i handflatan som efter hand leder till strängbildning och senare kontraktur. 
Kliniska fynd:
Kontrakturer oftast av ring- och lillfinger, men samtliga fingrar kan involveras.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Inga kompletterande undersökningar behövs.
Behandling:
Aktiv behandling är i första hand nålfasciotomi. Kollagenasinjektion har samma behandlingseffekt som nålfasciotomi, men är dyrare. Vid mycket svåra extensionsdefekter kan öppen kirurgi behövas.
 1. Trojian TH, Chu SM. Dupuytrens disease: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2007; 76: 86-9. PubMed  
 2. Townley WA, Baker R, Sheppard N, Grobbelaar O. Dupuytren's contracture unfolded. BMJ 2006; 332: 397-400. PubMed  
 3. Gudmundsson KG, Arngrímsson R, Sigfússon N et al. Epidemiology of Dupuytren's disease. The Reykavik Study. J Clin Epid 2000;53:291-6. PubMed  
 4. Gudmundsson KG, Arngrimsson R, Jonsson T. Eighteen years follow-up study of the clinical manifestations and progression of Dupuytren's disease. Scand J Rheumatol 2001; 30: 31-4. PubMed  
 5. Hart MG, Hooper G. Clinical associations of Dupuytren's disease. Postgrad Med J 2005; 81: 425-8. PubMed  
 6. Bisson MA, McGrouther DA, Mudera V, Grobbelaar AO. The different characteristics of Dupuytren's disease fibroblasts derived from either nodule or cord: expression of alpha-smooth muscle actin and the response to stimulation by TGF-beta1. J Hand Surg Br 2003; 28: 351-6. PubMed  
 7. Shindel AW, Sweet G, Thieu W et al. Prevalence of Peyronie's Disease-Like Symptoms in Men Presenting With Dupuytren Contractures. Sex Med. 2017 Sep;5(3):e135-e141. PMID: 28676223 PubMed  
 8. Liss GM, Stock SR. Can Dupuytren’s contracture be work-related?: Review of the evidence. Am J Ind Med 1996; 29 (5): 521-532. pmid:8732927. PubMed  
 9. Godtfredsen NS, Lucht H, Prescott E, Sorensen TI, Gronbaek M. A prospective study linked both alcohol and tobacco to Dupuytren's disease. J Clin Epidemiol 2004; 57: 858-63. PubMed  
 10. Mikkelsen OA. Dupuytren's disease - a study of the pattern of distribution and stage of contracture in the hand. Hand 1976; 8: 265-71. PubMed  
 11. Horvath A, Westin O, Samuelsson K, Zeba N. ABC om vanliga tillstånd i hand och handled, del 2. Lakartidningen.se 2019-04-09 www.lakartidningen.se  
 12. Strömberg J.Dags att sluta med kollagenas vid Dupuytrens kontraktur? Nålfasciotomi ger lika goda resultat – till en tredjedel av priset. Läkartidningen. 2018;115:E949 lakartidningen.se  
 13. Rodrigues JN, Becker GW, Ball C et al. Surgery for Dupuytren's contracture of the fingers. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Dec 9;(12):CD010143. doi: 10.1002/14651858.CD010143.pub2 DOI  
 14. Gaston RG, MD, Larsen SE, Pess GM, et al. The efficacy and safety of concurrent collagenase Clostridium histolyticum injections for 2 Dupuytren contractures in the same hand: a prospective, multicenter study. J Hand Surg Am. 2015 Oct;40(10):1963-71 . pmid:26216077 PubMed  
 15. Hurst LC, Badalamente MA, Hentz VR, et al. Injectable collagenase clostridium histolyticum for Dupuytren's contracture. N Engl J Med 2009; 361: 968-79. PMID: 19726771 PubMed  
 16. Witthaut J, Bushmakin AG, Gerber RA, et al. Determining clinically important changes in range of motion in patients with Dupuytren's Contracture: secondary analysis of the randomized, double-blind, placebo-controlled CORD I study. Clin Drug Investig 2011; 31: 791-8. PubMed  
 17. Jemec B. Dupuytrens kontraktur. Ugeskr Læger 2003; 165: 1863-5. PubMed  
 18. Bulstrode NW, Jemec B, Smith PJ. The complications of Dupuytren's contracture surgery. J Hand Surg Am 2005; 30: 1021-5. PubMed  
 19. Lanting R, van den Heuvel ER, Werker PM. Clusters in Short-term Disease Course in Participants With Primary Dupuytren Disease. J Hand Surg Am 2016; 41 (3): 354-61. pmid: 26787409 PubMed  
 20. Norotte G, Apoil A, Travers V. A ten year follow-up of the results of surgery for Dupuytren's disease. Ann Chir Main 1988;7:277-81. PubMed  
 21. Badalamente MA, Hurst LC. Efficacy and safety of injectable mixed collagenase subtypes in the treatment of Dupuytren's contracture. J Hand Surg Am 2007; 32: 767. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet