Fraktur i underbenet

Basfakta

Definition

  • Fraktur i underbenet kan vara isolerade frakturer i fibula eller tibia, eller frakturer som omfattar båda dessa ben.
  • Definitionsmässigt kan underbensfraktur, fractura cruris, omfatta proximala eller distala metafysen, men ska inte vara intraartikulär.
  • Underbensfraktur kan dessutom vara kombinerad med kondyl- eller fotledsfrakturer, men dessa räknas inte som underbensfrakturer.
  • Frakturerna kan vara tvär-, sned-, spiral- eller krossfrakturer. Dessutom förekommer stressfrakturer och patologiska frakturer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.