Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i underbenet

Senast reviderad:


Definition: 
Fraktur i underbenet avser frakturer i skaftet (diafysen) av tibia eller fibula. Det kan vara isolerade frakturer i tibia eller fibula, eller frakturer som omfattar båda dessa ben.
Förekomst: 
Frakturer i tibiaskaftet drabbar cirka 16 personer per 100 000 och år enligt det Svenska frakturregistret.
Symtom: 
Underbensfrakturer hos vuxna ses i stort sett bara efter stora trauman, men barn kan få frakturer även efter mindre trauma.
Kliniska fynd: 
Typiska tecken är smärtor, svullnad, oförmåga att belasta benet, vinklad längdaxel, förkortning samt instabilitet.
Diagnostik: 
Röntgen.
Behandling: 
Bland vuxna patienter med fraktur i tibiaskaftet behandlas cirka 90 % kirurgiskt (vanligast märgspikning) medan cirka 10 % behandlas icke-kirurgiskt. Bland barn kan en större andel behandlas icke-kirurgiskt i gips.
  1. Norvell JG. Tibia and fibula fracture. Medscape, last updated Nov 30, 2017. emedicine.medscape.com  
  2. Wennergren D, Bergdahl C, Ekelund J, Juto H, Sundfeldt M, Möller M. Epidemiology and incidence of tibia fractures in the Swedish Fracture Register. Injury. 2018 Nov;49(11):2068-2074. doi: 10.1016/j.injury.2018.09.008. Epub 2018 Sep 7. PMID: 30220634. PubMed  
  3. Wennergren D, Bergdahl C, Selse A, Ekelund J, Sundfeldt M, Möller M. Treatment and re-operation rates in one thousand and three hundred tibial fractures from the Swedish Fracture Register. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2021 Jan;31(1):143-154. doi: 10.1007/s00590-020-02751-x. Epub 2020 Aug 2. PMID: 32743684 PubMed  
  4. Louie KW. Management of open fractures of the lower limb. BMJ. 2009 Dec 17. 339:b5092.
  5. Taylor RM, Sullivan MP, Mehta S. Acute compartment syndrome: obtaining diagnosis, providing treatment, and minimizing medicolegal risk. Curr Rev Musculoskelet Med. 2012 Sep. 5 (3):206-13.
  • David Wennergren, överläkare ortopedi, ortopedkliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg