Gå direkt till huvudinnehållet

Underarmsfraktur

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Klassificeras i förhållande till lokalisationen av frakturen till proximala, mittersta eller distala skaftet.
Förekomst:
Vanligt förekommande.
Symtom:
Fall på utsträckt arm eller eventuellt direkt våld mot underarmen.
Kliniska fynd:
Lokaliserad smärta, ömhet och svullnad på frakturstället. Direkt ömhet och indirekt belastningssmärta.
 
Eventuellt krepitationer. Vanligtvis synlig och palpabel felställning.
Diagnostik:
Röntgen
Behandling:
Gipsbehandling. Instabila och dislocerade frakturer opereras som regel.
 1. Eastell R. Forearm fracture. Bone 1996; 18 (Suppl 3): 203S-207S.
 2. Kakarala G. Forearm fractures. Medscape, last updated Oct 30, 2015. emedicine.medscape.com  
 3. Katarincic JA. Fractures of the wrist and hand. Occup Med 1998; 13: 549-68. PubMed  
 4. Freeland AE, Kregor PJ. Treatment of isolated fractures of the ulnar shaft. Orthopedics 1997; 20: 1081-2. PubMed  
 5. Mackay D, Wood L, Rangan A. The treatment of isolated ulnar fractures in adults: a systematic review. Injury 2000; 31: 565-70 PubMed  
 6. Bhandari M, Schemitsch EH. Fractures of the shaft of the ulna. J Orthop Trauma 2004; 18: 473-5. PubMed  
 7. Scott Black W, Becker JA. Common forearm fractures in adults. Am Fam Physician 2009; 80: 1096-1102..
 8. Cai XZ, Yan SG, Giddins G. A systematic review of the non-operative treatment of nightstick fractures of the ulna. Bone Joint J. 2013 Jul;95-B(7):952-9. doi: 10.1302/0301-620X.95B7.31669. DOI  
 9. Colaris JW, Allema JH, Biter LU, et al. Conversion to below-elbow cast after 3 weeks is safe for diaphyseal both-bone forearm fractures in children. Acta Orthop 2013 Oct 31.
 10. Kropman RH, Bemelman M, Segers MJ. Treatment of impacted greenstick forearm fractures in children using bandage or cast therapy: a prospective randomized trial. J Trauma 2010; 68: 425-8. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus