Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur, olekranon

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Olekranon är området som sträcker sig från proximala ulna till processus coronoideus ulnae.
Förekomst:
Olekranonfraktur utgör cirka 10 % av alla frakturer på armen.
Symtom:
Smärta och nedsatt rörlighet. Frakturen uppstår oftast efter fall på utsträckt arm.
Kliniska fynd:
Svullnad och smärta i armbåge. Nedsatt extension. Palpabel defekt kan kännas om det föreligger dislocering av frakturdel.
Diagnostik:
Typisk anamnes. Röntgen bekräftar diagnosen.
Behandling:
De flesta frakturer behöver opereras. 
 1. Karlsson M, Karlsson J, Roos H. (2018). Ortopedi-patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 2. Wiegand L, Bernstein J, Ahn J. Fractures in brief: Olecranon fractures. Clin Orthop Relat Res. 2012;470(12):3637-3641. PMID: 22723241 PubMed  
 3. Karadsheh M, Sanchez-Sotelo J. Olecranon Fractures. Orthobullets. Last edited: May 22, 2022 (hämtad 2023-08-30). www.orthobullets.com  
 4. Rönnblad E, Wihlborg A, Wärle E, Pontén E. ABC om - Armbågsskador hos barn Elbow injuries in children. Lakartidningen. 2016;113:DS6L. Published 2016 Feb 15. PMID: 26881791 PubMed  
 5. Powell AJ, Farhan-Alanie OM, Bryceland JK, Nunn T. The treatment of olecranon fractures in adults. Musculoskelet Surg. 2017;101(1):1-9. PMID: 28050809. PubMed  
 6. Holme TJ, Karbowiak M, Arnander M, Gelfer Y. Paediatric olecranon fractures: a systematic review. EFORT Open Rev. 2020;5(5):280-288. Published 2020 May 1. PMID: 32509333. PubMed  
 7. Alvara CA, Biedron G, Dunn JC. Nonoperative Management of Olecranon Fractures in Elderly Patients: A Systematic Review. Hand (N Y). 2022;17(4):734-739. PMID: 35815367. PubMed  
 8. Midtgaard KS, Ruzbarsky JJ, Hackett TR, Viola RW. Elbow Fractures. Clin Sports Med. 2020;39(3):623-636. PMID: 32446579. PubMed  
 9. Janusinfo. Region Stockholm. Osteoporos – viktigt att patienter med hög frakturrisk erbjuds behandling med osteoporosläkemedel. Senast ändrad 2022-03-01 (hämtad 2023-08-30). janusinfo.se  
 10. Kunskapsstöd för vårdgivare. Region Stockholm. Handskador - introduktion. Senast uppdaterat: November 2021(hämtad 2023-08-30). kunskapsstodforvardgivare.se  
 11. Västra Götalandsregionen. Armbåge - proximal ulnafraktur - FYS. Giltigt från och med 2023-07-12 (hämtad 2023-08-30). mellanarkiv-offentlig.vgregion.se  
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas