Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i tår

Senast reviderad:


Definition:
Fraktur stortå eller mindre tår. I anamnesen finns ofta någon form av trauma som orsak till frakturen.
Förekomst:
Tåfrakturer är bland de vanligaste frakturtyperna i foten.
Symtom:
Oftast finns det smärta vid belastning, svullnad och/eller hematom.
Kliniska fynd:
Smärta vid direkt eller indirekt palpation, svullnad och eller hematom. Felställning kan även ses ibland.  
Diagnostik:
Klinisk undersökning räcker i de flesta fall. Röntgen vid behov.
Behandling:
I de flesta fall räcker det med symtomatisk behandling. I vissa fall krävs operation, till exempel vid intraartikulära frakturer.  
 • Carl Mellner, med dr och specialist i ortopedi, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
 1. Van Vliet-Koppert ST, Cakir H, Van Lieshout EM, De Vries MR, Van Der Elst M, Schepers T. Demographics and functional outcome of toe fractures. J Foot Ankle Surg. 2011;50(3):307–310. PMID: 21440463 PubMed  
 2. Ziran N, Irgit KS, Samimi B, Weinberg J, Smith WR. Musculoskeletal Trauma Surgery. In: McMahon PJ, Skinner HB. eds. Current Diagnosis & Treatment in Orthopedics, Sixth Edition. McGraw Hill; 2021 (hämtad 2022-06-10). accesssurgery.mhmedical.com  
 3. Andrews NA, Ray J, Dib A, et al. Diagnosis and conservative management of great toe pathologies: a review. Postgrad Med. 2021;133(4):409-420. PMID: 33622169. PubMed  
 4. Bica D, Sprouse RA, Armen J. Diagnosis and Management of Common Foot Fractures. Am Fam Physician. 2016;93(3):183-191. PMID: 26926612. PubMed  
 5. Schnaue-Constantouris EM, Birrer RB, Grisafi PJ, Dellacorte MP. Digital foot trauma: emergency diagnosis and treatment. J Emerg Med 2002;22: 163-70. PubMed  
 6. Gravlee JR, Hatch RL. Toe fractures in adults. UpToDate. Last updated Jun 02, 2022 (hämtad 2022-06-10). www.uptodate.com  
 7. Eiff MP, Hatch R, Calmbach WL. Fracture management for primary care. 2d ed. Philadelphia: Saunders, 2003.
 8. York PJ, Wydra FB, Hunt KJ. Injuries to the great toe. Curr Rev Musculoskelet Med. 2017;10(1):104-112. PMID: 28124292. PubMed  
 9. Kalb RL, Fowler GC. (2020) Pfenninger and Fowler's Procedures for Primary Care. Elsevier. (Hämtad 2022-06-10). www.clinicalkey.com