Stressfraktur

Basfakta

Definition

  • Stressfrakturer förekommer oftast i de nedre extremiteterna och orsakas av långvariga och upprepade belastningar.1-2
  • Ben i underbenet – tibia och fibula:
    • Frakturerna är huvudsakligen lokaliserade till distala och proximala delen av tibia och distala delen av fibula3
  • Ben i foten – talus, naviculare, metatarsalben.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.