Gå direkt till huvudinnehållet

Stressfraktur

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Återkommande submaximala belastningar som successivt resulterar i en fraktur. Tillståndet ses ofta hos fysisk aktiva personer.
Förekomst:
Stressfrakturer utgör cirka 10 % av alla idrottsrelaterade skador men kan även ses hos personer som behandlas med bisfosfonater.
Symtom:
Smärta som uppstår i samband med belastning. Oftast finns ingen anamnes på tidigare trauma.
Kliniska fynd:
Lokaliserad ömhet vid palpation. Rodnad och svullnad kan ses ibland.
Diagnostik:
Diagnosen ställs på den kliniska bilden och anamnesen. Bilddiagnostik bekräftar diagnosen.
Behandling:
Stressfrakturer kan behandlas konservativt eller med operation. Val av behandlingsmetod beror på lokalisationen av stressfrakturen.
 1. Kamrad I. Stressfrakturer i mellanfoten. Fotkirurgisk tidskrift. 2015. Nr 1. issuu.com  
 2. Aspenberg P, Schilcher J. Stressfrakturer: hjulaxlar och idrottskarriärer brister. Läkartidningen. 2014,111:CXD3. lakartidningen.se  
 3. Robertson, G. A., & Wood, A. M. (2017). Lower limb stress fractures in sport: Optimising their management and outcome. World journal of orthopedics, 8(3), 242–255. PMID: 28361017.
 4. Wright, A. A., Taylor, J. B., Ford, K. R., Siska, L., & Smoliga, J. M. (2015). Risk factors associated with lower extremity stress fractures in runners: a systematic review with meta-analysis. British journal of sports medicine, 49(23), 1517–1523. PMID: 26582192. PubMed  
 5. Karolinksla institutet. Stressfrakturer. Svensk MeSH. (Hämtad 2021-10-18). mesh.kib.ki.se  
 6. Kiel J, Kaiser K. Stress Reaction and Fractures. StatPearls. Last update August 4, 2021. (Hämtad 2021-10-18). www-ncbi-nlm-nih-gov.sll.idm.oclc.org  
 7. Gravlee JR, Hatch RL. Sesamoid fractures of the foot. UpToDate. Last updated july 13, 2021 (hämtad 2023-06-30). www.uptodate.com  
 8. deWeber K. Overview of stress fractures. UpToDate. Last updated December 10, 2020. (Hämtad 2021-10-18). UpToDate  
 9. Saunier, J., & Chapurlat, R. (2018). Stress fracture in athletes. Joint bone spine, 85(3), 307–310. PMID: 28512006.
 10. Haddad S F. Stress Fractures. Medscape. Last updated: March 9, 2020. (Hämtad 2021-10-19). emedicine.medscape.com  
 11. Verbitski S. Stressfrakturer i os naviculare. Fotkirurgisk tidskrift. Fotkirurgisk tidskrift. 2015. Nr 1. issuu.com  
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, medicinsk redaktör, NEL

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete