Gå direkt till huvudinnehållet

Skafoideumfraktur

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Fraktur på os scaphoideum, båtbenet, i handloven. 
Förekomst:
Uppträder ofta hos yngre personer, oftast män i åldern 15–30 år. Utgör 60–90 % av handlovsfrakturerna.
Symtom:
Trauma på grund av fall eller slag mot handen. Ger och ömhet och smärta lokaliserad till handleden.
Kliniska fynd:
Palpationsömhet i fossa tabatière. Rörelser i handleden är smärtsamma, kan framkalla klickljud eller krepitationer.
Diagnostik:
Aktuella undersökningar är röntgen, scintigrafi, MRT, DT.
Behandling:
Tidig diagnos och korrekt immobilisering minskar risken för komplikationer. Risken för avaskulär nekros kräver lång immobiliseringstid. Operation är ett alternativ.
 1. Clementson M, Thomsen N, Björkman A. Diagnostik och behandling av akuta skafoideumfrakturer. Lakartidningen.se 2019-06-17 www.lakartidningen.se  
 2. Laker SR. Scaphoid injury. Medscape, last updated Dec 05, 2017. emedicine.medscape.com  
 3. Duckworth AD, Jenkins PJ, Aitken SA, et al. Scaphoid fracture epidemiology. J Trauma Acute Care Surg. 2012;72(2):E41-5. PMID: 22439232 PubMed  
 4. Garala K, Taub NA, Dias JJ. The epidemiology of fractures of the scaphoid: impact of age, gender, deprivation and seasonality. Bone Joint J. 2016;98-B(5):654-9. PMID: 27143737 PubMed  
 5. Valen B. Behandling av fraktur i handrota. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 183-5. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 6. Phillips TG, Reibach AM, Slomiany WP. Diagnosis and management of scaphoid fractures. Am Fam Physician 2004; 70: 879-84. PubMed  
 7. Duckworth AD, Ring D, McQueen MM. Assessment of the suspected fracture of the scaphoid. J Bone Joint Surg Br 2011; 93(6): 713-9. PMID: 21586765. PubMed  
 8. Parvizi J, Wayman J, Kelly P, Moran CG. Combining the clinical signs improves diagnosis of scaphoid fractures. A prospective study with follow-up. J Hand Surg Br 1998; 23(3): 324-7. PubMed  
 9. Mallee WH, Wang J, Poolman RW, et al. Computed tomography versus magnetic resonance imaging versus bone scintigraphy for clinically suspected scaphoid fractures in patients with negative plain radiographs. Cochrane Database Syst Rev 2015; 6: CD010023. pmid:26045406 PubMed  
 10. Jørgsholm P, Thomsen NO, Besjakov J, et al. The benefit of magnetic resonance imaging for patients with posttraumatic radial wrist tenderness. J Hand Surg Am. 2013;38(1):29-33. PMID: 23200950 PubMed  
 11. Yin ZG, Zhang JB, Kan SL, et al. Diagnostic accuracy of imaging modalities for suspected scaphoid fractures: meta-analysis combined with latent class analysis. J Bone Joint Surg Br. 2012;94(8):1077-85. PMID: 22844049 PubMed  
 12. Murthy NS. The role of magnetic resonance imaging in scaphoid fractures. J Hand Surg Am. 2013 Oct. 38(10):2047-54. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 13. Furunes H, Vandvik PO. Gips ved mistanke om skafoidfraktur. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 177-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 14. Brooks C, Cicuttini FM, Lim S, et al. Cost effectiveness of adding magnetic resonance imaging to the usual management of suspected scaphoid fractures. Br J Sports Med 2005; 39: 75-9. British Journal of Sports Medicine  
 15. Beeres FJ, Rhemrev SJ, den Hollander P et al. Early magnetic resonance imaging compared with bone scintigraphy in suspected scaphoid fractures. J Bone Joint Surg Br 2008; 90: 1205-9. pmid:18757961 PubMed  
 16. Senall JA, Failla JM, Bouffard JA. Ultralsound for the early diagnosis of clinically suspected scaphoid fracture. J Hand Surg 2004; 3: 400-5. PubMed  
 17. Kozin SH. Incidence, mechanism, and natural history of scaphoid fractures. Hand Clin 2001; 17: 515-24. PubMed  
 18. Andersson J, Axelsson P. Handledens ligamentskador – diagnostik. Läkartidningen. 2011;108:2096-101 www.lakartidningen.se  
 19. Clay NR, Dias JJ, Costigan PS, Gregg PJ, Barton NJ. Need the thumb be immobilised in scaphoid fractures? A randomised prospective trial. J Bone Joint Surg Br 1991; 73: 828-32. PubMed  
 20. Buijze GA, Goslings JC, Rhemrev SJ, et al. Cast immobilization with and without immobilization of the thumb for nondisplaced and minimally displaced scaphoid waist fractures: a multicenter, randomized, controlled trial. J Hand Surg Am. 2014;39(4):621-7. PMID: 24582846 PubMed  
 21. Alnaeem H, Aldekhayel S, Kanevsky J, et al. A systematic review and meta-analysis examining the differences between nonsurgical management and percutaneous fixation of minimally and nondisplaced scaphoid fractures. J Hand Surg Am. 2016;41(12):1135-44. e1. PMID: 27707564 PubMed  
 22. Dias JJ, Brealey S, Fairhurst C et al. Surgery versus cast immobilisation for adults with a bicortical fracture of the scaphoid waist (SWIFFT): a pragmatic, multicentre, open-label, randomised superiority trial. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30931-4
 23. Suh N, Grewal R. Controversies and best practices for acute scaphoid fracture management. J Hand Surg Eur Vol. 2018;43(1):4-12. PMID: 29027844 PubMed  
 24. Clementson M, Jørgsholm P, Besjakov J, et al. Conservative treatment versus arthroscopic-assisted screw fixation of scaphoid waist fractures – a randomized trial with minimum 4-year follow-up. J Hand Surg Am. 2015 Jul;40(7):1341-8.PMID: 25913660 PubMed  
 25. Ring D, Jupiter JB, Herndon JH. Acute fractures of the scaphoid. J Am Acad Orthop Surg 2000; 8: 225-31. PubMed  
 26. Hove LM. Epidemiology of scaphoid fractures in Bergen, Norway. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 1999;33(4):423-6. PMID: 10614752 PubMed  
 27. Tibrewal S, Jayakumar P, Vaidya S, Ang SC. Role of MRI in the diagnosis and management of patients with clinical scaphoid fracture. Int Orthop. 2011 Sep 7. PMID: 21898036 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Eva Zeisig, med dr och specialistläkare, Ortopediska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå