Revbensfraktur

Basfakta

Definition

  • Revbensfraktur kan vara enstaka eller multipla, ensidiga eller dubbelsidiga.
  • "Instabil bröstkorg" används för att beskriva ett tillstånd med flera dubbelsidiga frakturer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.