Gå direkt till huvudinnehållet

Revbensfraktur

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Kan vara enkla eller multipla, respektive ensidiga eller dubbelsidiga.
Förekomst:
Enkla ensidiga revbensfrakturer är relativt vanligt.
Symtom:
Typiskt ger revbensfrakturer ökande smärtor den första veckan efter att skadan uppkommit.
Kliniska fynd:
Vid palpation anger patienten direkta smärtor. Kompression av bröstkorgen ger lokaliserade smärtor där frakturen sitter. Pneumothorax kan ge andningssvårigheter.
Diagnostik:
Klinisk diagnos. Röntgen eller DT-undersökning vid misstanke om intrathorakala skador.
Behandling:
Smärtlindring.
  1. Barrett-Connor E, Nielson CM, Orwoll E, et al. Epidemiology of rib fractures in older men: Osteoporotic Fractures in Men (MrOs) prospective cohort study. BMJ 2010; 340: c1069. BMJ (DOI)  
  2. Kuo K, Kim AM. Rib Fracture. 2020 Aug 10. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 31082064. PubMed  
  3. Funakoshi T, Furushima K, Kusano H. First-Rib Stress Fracture in Overhead Throwing Athletes. J Bone Joint Surg Am. 2019;101(10):896. PMID 31094981
  4. Lafferty PM, Anavian J, Will RE, Cole PA. Operative treatment of chest wall injuries: indications, technique, and outcomes. J Bone Joint Surg Am. 2011 Jan 5;93(1):97-110. doi: 10.2106/JBJS.I.00696. PMID: 21209274. PubMed  
  5. Shulzhenko NO, Zens TJ, Beems MV, et al. Number of rib fractures thresholds independently predict worse outcomes in older patients with blunt trauma. Surgery. 2017 Apr;161(4):1083-1089. doi: 10.1016/j.surg.2016.10.018. Epub 2016 Dec 5. PMID: 27932031 PubMed  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet