Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur på collum radii

Publicerad:


  1. Corboy D, Rogenberg DD. Fractures, elbow. eMedicine Journal 2001; 2: No 5. emedicine.medscape.com  
  • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Arild Aamodt, överläkare/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Terje Johannessen, professor, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim