Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur på collum radii

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Fraktur i collum radii, som är området omedelbart distalt om caput radii (radiushuvudet) och proximalt om tuberositas radii.
Förekomst:
Utgör 5–10 % av alla pediatriska armbågsfrakturer.
Symtom:
Smärta och nedsatt rörlighet. Frakturen uppstår oftast efter fall på utsträckt arm.
Kliniska fynd:
Svullnad och smärta i armbåge. Nedsatt rörlighet med påverkad rotation kan ses. Palpationsömhet och svullnad över lateralsidan av armbågen.
Diagnostik:
Typisk anamnes och kliniska fynd. Röntgen bekräftar diagnosen.
Behandling:
Icke-operativ eller kirurgisk behandling beroende på frakturtyp, instabilitet eller om det föreligger annan samtidig skada på armen.
 1. Slabaugh M. Radial head and neck fractures in adults. UpToDate, last updated Nov 02, 2022 (hämtad 2023-08-25). www.uptodate.com  
 2. Edgington J, Andras L. Radial Head and Neck Fractures - Pediatric. Orthobullets. Updated: Aug 24, 2022 (hämtad 2023-08-25). www.orthobullets.com  
 3. Rönnblad E, Wihlborg A, Wärle E, Pontén E. ABC om - Armbågsskador hos barn Elbow injuries in children. Lakartidningen. 2016;113:DS6L. Published 2016 Feb 15. PMID: 26881791 PubMed  
 4. Nicholson LT, Skaggs DL. Proximal Radius Fractures in Children. J Am Acad Orthop Surg. 2019;27(19):e876-e886. doi:10.5435/JAAOS-D-18-00204. PMID: 30865025. PubMed  
 5. Gibly RF, Garg S, Mehlman CT. The Community Orthopaedic Surgeon Taking Trauma Call: Radial Neck Fracture Pearls and Pitfalls. J Orthop Trauma. 2019;33 Suppl 8:S17-S21. PMID: 31290841. PubMed  
 6. The Royal Children´s Hospital Melbourne. Radial neck fractures - Emergency Department. Lat updated May 2022 (hämtad 2023-08-25). www.rch.org.au  
 7. Karlsson M, Karlsson J, Roos H. (2018). Ortopedi-patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 8. Xu L, Ye W. Radial neck fracture or Monteggia equivalent lesion: delayed radial head subluxation in an adolescent and review of literature. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21(1):282. Published 2020 May 6. PMID: 32375718 PubMed  
 9. Kunskapsstöd för vårdgivare. Region Stockholm. Handskador - introduktion. Senast uppdaterat: November 2021(hämtad 2023-08-26). kunskapsstodforvardgivare.se  
 10. Karolinska Institutet. Svensk MeSH. Artrografi. (Hämtad 2023-08-23). mesh.kib.ki.se  
 11. Karolinska Universitetssjukhuset. Barnfrakturer och luxationer i Öppenvård. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Giltig från 2022-04-27 (hämtad 2023-08-26). vardgivarguiden.se  
 12. Raux S, Madelaine A. Sequelae of childhood elbow fracture. Orthop Traumatol Surg Res. 2023;109(1S):103454. PMID: 36302449 PubMed  
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas