Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i caput radii

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Caput radii är en del av armbågen tillsammans med distala humerus och ulna.
Förekomst:
Fraktur i caput radii utgör 30 % av alla armbågsfrakturer bland vuxna, men är ovanligt hos barn.
Symtom:
Smärta och nedsatt rörlighet. Frakturen uppstår oftast efter fall på utsträckt arm.
Kliniska fynd:
Svullnad och smärta i armbåge. Krepitationer över caput radii samt nedsatt rörlighet i leden.
Diagnostik:
Typisk anamnes. Röntgen bekräftar diagnosen.
Behandling:
Icke-operativ eller kirurgisk behandling beroende på frakturtyp, dislokation eller om det föreligger annan samtidig skada på armen.
 1. Rönnblad E, Wihlborg A, Wärle E, Pontén E. ABC om - Armbågsskador hos barn Elbow injuries in children. Lakartidningen. 2016;113:DS6L. Published 2016 Feb 15. PMID: 26881791 PubMed  
 2. Västra Götalandsregion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rutin. Armbåge - Caput radiifraktur - FYS. Giltig från: 2023-07-12 (hämtad 2023-07-13). alfresco.vgregion.se  
 3. Khawar H, Craxford S, Ollivere B. Radial head fractures. Br J Hosp Med (Lond). 2020;81(4):1-6. PMID: 32339017. PubMed  
 4. van Riet RP, van den Bekerom M, Van Tongel A, Spross C, Barco R, Watts AC. Radial head fractures. Shoulder Elbow. 2020;12(3):212-223. PMID: 32565923 PubMed  
 5. Midtgaard KS, Ruzbarsky JJ, Hackett TR, Viola RW. Elbow Fractures. Clin Sports Med. 2020;39(3):623-636. PMID: 32446579. PubMed  
 6. Ahlfors R, Eriksen M. Ugeskr Laeger. 2019;181(13):V04180300. PMID: 30935453. PubMed  
 7. Schweich P. Proximal fractures of the forearm in children. UpToDate. Feb 28, 2022 (hämtad 2023-08-14). UpToDate  
 8. Slabaugh M. Radial head and neck fractures in adults. UpToDate, last updated Nov 02, 2022 (hämtad 2023-08-19). www.uptodate.com  
 9. Swensen SJ, Tyagi V, Uquillas C, Shakked RJ, Yoon RS, Liporace FA. Maximizing outcomes in the treatment of radial head fractures. J Orthop Traumatol. 2019;20(1):15. Published 2019 Mar 23. PMID: 30904970. PubMed  
 10. Kunskapsstöd för vårdgivare. Region Stockholm. Handskador - introduktion. Senast uppdaterat: November 2021(hämtad 2023-08-17). kunskapsstodforvardgivare.se  
 11. Karlsson M, Karlsson J, Roos H. (2018). Ortopedi-patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 12. Kani KK, Chew FS. Terrible triad injuries of the elbow. Emerg Radiol. 2019;26(3):341-347. PMID: 30690677. PubMed  
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas