Gå direkt till huvudinnehållet

Patellafraktur

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Patella är kroppens största sesamben och bidrar till extension i knäleden. Fraktur på patella kan uppstå genom både direkt och indirekt trauma.  
Förekomst:
Patellafraktur förekommer i alla åldersgrupper, men ses främst hos unga män och äldre kvinnor med osteoporos.
Symtom:
Smärta, svullnad eller hematom.
Kliniska fynd:
Palpationsömhet och nedsatt, eventuellt upphörd, extensionsförmåga.
Diagnostik:
Typisk anamnes. Röntgen bekräftar diagnosen.
Behandling:
Icke-operativ behandling eller kirurgisk behandling.
 1. Karlsson M, Karlsson J, Roos H. (2018). Ortopedi-patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 2. Sayum Filho J, Lenza M, Tamaoki MJ, Matsunaga FT, Belloti JC. Interventions for treating fractures of the patella in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Feb 24;2(2):CD009651. PMID: 33625743 PubMed  
 3. Blount JG. Patella fractures. UpToDate. Last updated: Oct 18, 2022 (hämtad 2023-09-12). www.uptodate.com  
 4. Västra Götalandsregionen. Knä – Patellafraktur - FYS. Giltigt från 2023-08-15 (hämtad 2023-09-12). mellanarkiv-offentlig.vgregion.se  
 5. Kruse M, Wolf O, Mukka S, Brüggemann A. Epidemiology, classification and treatment of patella fractures: an observational study of 3194 fractures from the Swedish Fracture Register. Eur J Trauma Emerg Surg. 2022 Dec;48(6):4727-4734. PMID: 35644894 PubMed  
 6. Steinmetz S, Brügger A, Chauveau J, Chevalley F, Borens O, Thein E. Practical guidelines for the treatment of patellar fractures in adults. Swiss Med Wkly. 2020 Jan 15;150:w20165. PMID: 31940427 PubMed  
 7. Dhinsa BS, Bhamra JS, James C, Dunnet W, Zahn H. Patella fracture after medial patellofemoral ligament reconstruction using suture anchors. Knee. 2013 Dec;20(6):605-8. PMID: 23916510 PubMed  
 8. Lorange JP, Bakhsh D, Laverdière C, Marwan Y, Berry GK. Management of Patella Fracture Nonunion and Large Bone Defect After Bone-Patellar Tendon-Bone Autograft: A Case Report. JBJS Case Connect. 2022 Sep 1;12(3). PMID: 36049034 PubMed  
 9. Rau Y, Huynh T, Frosch KH, Schultz C, Schulz AP. Developments in the epidemiology and surgical management of patella fractures in Germany. BMC Musculoskelet Disord. 2023 Jan 31;24(1):83. PMID: 36721108 PubMed  
 10. Myers D. Patella Fracture. Orthobullet. Updated: 6 May, 2022 (hämtad 2023-09-14). www.orthobullets.com  
 11. Astur DC, Oliveira SG, Badra R, Arliani GG, Kaleka CC, Jalikjian W, Golanó P, Cohen M. UPDATING OF THE ANATOMY OF THE EXTENSOR MECHANISM OF THE KNEE USING A THREE-DIMENSIONAL VIEWING TECHNIQUE. Rev Bras Ortop. 2015 Dec 6;46(5):490-4. PMID: 27027043 PubMed  
 12. Region Kronoberg. Patellafraktur. 2018-03-08 (hämtad 2023-09-19). dokpub.regionkronoberg.se  
 13. Gwinner C, Märdian S, Schwabe P, Schaser KD, Krapohl BD, Jung TM. Current concepts review: Fractures of the patella. GMS Interdiscip Plast Reconstr Surg DGPW. 2016 Jan 18;5:Doc01. PMID: 26816667 PubMed  
 14. Nathan ST, Fisher BE, Roberts CS, Giannoudis PV. The management of nonunion and delayed union of patella fractures: a systematic review of the literature. Int Orthop. 2011 Jun;35(6):791-5. PMID: 20680273 PubMed  
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas