Gå direkt till huvudinnehållet

Odislokerad underbensfraktur hos småbarn

Senast uppdaterad: Publicerad:


  1. Beach CB, Ficke JR. Limping child. eMedicine, July 1, 2004; www.emedicine.com. emedicine.medscape.com  
  2. Lawrence LL. The limping child. Emerg Med Clin North Am 1998; 16: 911-29. PubMed  
  3. Oudjhane K, Newman B, Oh KS. Occult fractures in preschool children. J Trauma 1988; 28: 858-60. PubMed  
  • Carl Johan Tiderius, docent och överläkare, Barnortopediska enheten, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Arild Aamodt, dr. med., överläkare, Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim