Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i os naviculare pedis

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Os naviculare är ett av benen i tarsus. Frakturer kan uppstå i samband med trauma eller som stressfraktur.
Förekomst:
Sällsynt typ av fraktur.
Symtom:
Börjar ofta med lite symtom, men ger gradvis ökad smärta. Smärtan är ofta svår att lokalisera.
Kliniska fynd:
Efter ett trauma blir det ofta ömt och svullet över ett större område. Vid en stressfraktur är de kliniska fynden ospecifika och svårtolkade.
Diagnostik:
Röntgen, DT, MRT eller skintigrafi.
Behandling:
Icke-operativ behandling rekommenderas ofta vid stressfrakturer utan dislokation. Traumatiska frakturer utan dislokation behandlas icke-operativt, andra med kirurgi.
 1. Beutler A, Taylor C. Stress fractures of the tarsal (foot) navicular. UpToDate, last updated Sep 13, 2022. UpToDate  
 2. Beutler A, Taylor C, Larson SL. Non-stress fractures of the tarsal (foot) navicular. UpToDate, last updated Sep 15, 2022. UpToDate  
 3. Welck MJ, Hayes T, Pastides P, et al. Stress fractures of the foot and ankle. Injury 2015;15: S0020-1383. PMID: 26412591 PubMed  
 4. Gross CE, Nunley JA 2nd. Acute Achilles Tendon Ruptures. Foot Ankle Int. 2016 Feb;37(2):233-9. pmid: 26590377 PubMed  
 5. Torg JS, Moyer J, Gaughan JP, Boden BP. Management of tarsal navicular stress fractures: conservative versus surgical treatment: a meta-analysis. Am J Sports Med. 2010 May. 38(5):1048-53. PMID: 20197494 PubMed  
 6. Shindle MK, Endo Y, Warren RF, Lane JM, Helfet DL, Schwartz EN, et al. Stress fractures about the tibia, foot, and ankle. J Am Acad Orthop Surg. 2012 Mar. 20(3):167-76. PMID: 22382289 PubMed  
 7. Kiss ZS, Khan KM, Fuller PJ. Stress fractures of the tarsal navicular bone: CT findings in 55 cases. AJR Am J Roentgenol 1993;160:111-5. PubMed  
 8. Mann JA, Pedowitz DI. Evaluation and treatment of navicular stress fractures, including nonunions, revision surgery, and persistent pain after treatment. Foot Ankle Clin. 2009 Jun. 14(2):187-204. PMID: 19501802 PubMed  
 9. Ostlie DK, Simons SM. Tarsal navicular stress fracture in a young athlete: case report with clinical, radiologic, and pathophysiologic correlations. J Am Board Fam Pract. 2001 Sep-Oct;14(5):381-5. PMID: 11572544 PubMed  
 10. Potter NJ, Brukner PD, Makdissi M, et al. Navicular stress fractures: outcomes of surgical and conservative management. Br J Sports Med. 2006 Aug. 40(8):692-5; discussion 695. PMID: 16611725 PubMed  
 11. deWeber, K. Overview of stress fractures. UpToDate. Last updated: Jun 23, 2022. www.uptodate.com  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet