Gå direkt till huvudinnehållet

Metakarpalfraktur

Publicerad:

Senast reviderad av:  • Eva Zeisig, med dr och specialistläkare, Ortopediska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Tidigare sakkunniga

  • Arild Aamodt, överläkare/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Terje Johannessen, professor, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim