Kotkompressionsfraktur hos äldre

Basfakta

Definition

  • Ihoppressning eller sammantryckning, kompression, av ryggkota.1
  • Är ett mycket vanligt tillstånd bland äldre och har en klart negativ inverkan på patientens funktion och livskvalitet.2
  • Tillståndet har också negativa psykosociala och emotionella effekter och skapar en berättigad rädsla för ytterligare frakturer.3
  • Det antas att bara en tredjedel av alla kotfrakturer diagnostiseras, då ryggsmärtor uppfattas som en del av åldrandet.4-5

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.