Gå direkt till huvudinnehållet

Knäfraktur

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


Definition:
Det finns olika typer av frakturer som kan uppstå i knäleden. Dessa kan delas in i: patellafraktur, fraktur på femurkondylerna, fraktur på eminentia interkondylaris, fraktur på tuberositas tibiae och fraktur i tibiaplatån. 
Förekomst:
Knäfrakturer kan ses vid högenergivåld som trafikolyckor.
Symtom:
Smärta, svullnad och svårigheter att belasta, ofta efter ett trauma. 
Kliniska fynd:
Smärta, svullnad, blödningstecken, eventuell kan en felställning ses, krepitation, hydrops/hemartros samt instabilitet kan vara kliniska fynd vid knäfraktur. 
Diagnostik:
Typisk anamnes och kliniska fynd. Röntgenundersökning bekräftar fraktur. 
Behandling:
Behandlingen beror på frakturtyp och vilken skelettdel som är skadad. 
  1. Steele M. Fractures, knee. eMedicine Journal 2001; 2: No 5. emedicine.medscape.com  
  2. Roberts DM, Stallard TC. Emergency department evaluation and treatment of knee and leg injuries. Emerg Med Clin North Am 2000; 18: 67-84. PubMed  
  3. Walker CW, Moore TE. Imaging of skeletal and soft tissue injuries in and around the knee. Radiol Clin North Am 1997; 35: 631-53. PubMed  
  4. Lindgren U, Svensson O. Ortopedi. : Liber, 2007.
  • Janos Solyom, överläkare, Ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal

Tidigare sakkunniga

  • Arild Aamodt, överläkare/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim