Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i klavikeln

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Fraktur i klavikeln ingår i begreppet axelfrakturer tillsammans med skapulafraktur och fraktur i proximala humerus.
Förekomst:
Fraktur i klavikeln är en vanligt förekommande frakturtyp. Majoriteten av frakturer är skaftfrakturer som påverkar den mittersta delen av klavikeln.
Symtom:
I de flesta fall finns en anamnes på trauma med fall, slag eller transportolyckor (högenergitrauma) samt smärta vid rörelse av armen.
Kliniska fynd:
De typiska fynden är smärta, nedsatt rörlighet och krepitation vid palpation av axeln samt vid rörelse.
Diagnostik:
Klinisk misstanke som bekräftas med röntgenundersökning.
Behandling:
De flesta frakturer behandlas icke-operativt med mitella eller collar'n'cuff som kan stödja och lyfta upp armen.
 1. Tsikandylakis G, Karlsson J, Samuelsson K. ABC om Axelfrakturer, del 1: Klavikelfrakturer Shoulder fractures, Part 1: Clavicular fractures. Lakartidningen. 2014;111(20):879-882. PMID: 24908804 PubMed  
 2. Kihlström C, Hailer NP, Wolf O. Is the Robinson classification of clavicle fractures accurate enough within the setting of the Swedish Fracture Register? published online ahead of print, 2023 Apr 14. Injury. 2023;S0020-1383(23)00342-X. PMID: 37142482 PubMed  
 3. Frima H, van Heijl M, Michelitsch C, et al. Clavicle fractures in adults; current concepts. Eur J Trauma Emerg Surg. 2020;46(3):519-529. PMID: 30944950. PubMed  
 4. Wiesel B, Nagda S, Mehta S, Churchill R. Management of Midshaft Clavicle Fractures in Adults. J Am Acad Orthop Surg. 2018;26(22):e468-e476. PMID: 30180095. PubMed  
 5. Hatch R L, Clugston J R, Taffe J. Clavicle fractures. UpToDate. Last updated May 16, 2023 (hämtad 2023-06-18). www.uptodate.com  
 6. Kihlström C, Möller M, Lönn K, Wolf O. Clavicle fractures: epidemiology, classification and treatment of 2 422 fractures in the Swedish Fracture Register; an observational study. BMC Musculoskelet Disord. 2017;18(1):82. Published 2017 Feb 15. PMID: 28202071. PubMed  
 7. The Royal Children's Hospital Melbourne. Clavicle fractures - Emergency Department. Hämtad: 2023-06-16. www.rch.org.au  
 8. Rikshandboken. Barnhälsåvård för professionen. Nyckelbensfraktur hos nyfödd. Revideringsdatum 2019-06-06 (hämtad 2023-06-16). www.rikshandboken-bhv.se  
 9. Lahti A, Andernord D, Karlsson J, Samuelsson K. ABC om - Axelluxation Shoulder dislocation. Lakartidningen. 2016;113:DXD4. Published 2016 Sep 27. PMID: 27701671. PubMed  
 10. Karlsson M, Karlsson J, Roos H. (2018). Ortopedi-patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 11. Serpico M, Tomberg S. The emergency medicine management of clavicle fractures. Am J Emerg Med. 2021;49:315-325. PMID: 34217972. PubMed  
 12. Andras L, Shirley E, Skaggs DL. Clavicle Shaft Fracture - Pediatric. Orthobullets. Updated January 2, 2023 (hämtad 2023-06-22). www.orthobullets.com  
 13. van der Water L, Macken AA, Eygendaal D, van Bergen CJA. Pediatric Clavicle Fractures and Congenital Pseudarthrosis Unraveled. Children (Basel). 2022;9(1):49. Published 2022 Jan 3. PMID: 35053674 PubMed  
 14. Danderyds sjukhus. Till dig som fått en nyckelbensfraktur. Hämtad 2023-06-22. www.ds.se  
 15. Karolinska Universitetssjukhuset. Barnfrakturer och luxationer i Öppenvård. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 2022 (hämtad 2023-06-22). vardgivarguiden.se  
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas