Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i distala humerus

Senast uppdaterad: Publicerad:


  1. Yian E. Distal humerus fracture. Medscape. Updated Aug 31, 2021. emedicine.medscape.com  
  2. Manning Ryan L. Evaluation and management of supracondylar fractures in children. UpToDate. Last updated Feb 07, 2022 (hämtad 2022-08-15). www.uptodate.com  
  3. Rönnblad E, Wihlborg A, Wärle E, Pontén E. ABC om armbågsskador hos barn. Läkartidningen. 2016,113:DS6L. lakartidningen.se  
  4. Lauder A, Richard MJ. Management of distal humerus fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2020;30(5):745-762. PMID: 31965305. PubMed  
  5. Karolinska Universitetssjukhuset. Barnfrakturer och luxationer i Öppenvård. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 2018 (hämtad 2022-08-10). vardgivarguiden.se  
  6. Västra Götalandsregion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rutin. Armbåge - Distal humerusfraktur - FYS. Giltig från: 2017-10-17 (hämtad 2022-08-10). mellanarkiv-offentlig.vgregion.se  
  7. Hosseinzadeh P, Hayes CB. Compartment Syndrome in Children. Orthop Clin North Am. 2016;47(3):579-587. PMID: 27241380.
  • Björn Salomonsson Med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus