Gå direkt till huvudinnehållet

Humerusfraktur, distal

Senast uppdaterad: Publicerad:


  1. Yian E. Distal humerus fracture. Medscape. Updated Aug 31, 2021. emedicine.medscape.com  
  2. Rönnblad E, Wihlborg A, Wärle E, Pontén E. ABC om armbågsskador hos barn. Läkartidningen. 2016,113:DS6L. lakartidningen.se  
  3. Lauder A, Richard MJ. Management of distal humerus fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2020;30(5):745-762. PMID: 31965305. PubMed  
  4. Karolinska Universitetssjukhuset. Barnfrakturer och luxationer i Öppenvård. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 2018 (hämtad 2022-08-10). vardgivarguiden.se  
  5. Västra Götalandsregion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rutin. Armbåge - Distal humerusfraktur - FYS. Giltig från: 2017-10-17 (hämtad 2022-08-10). mellanarkiv-offentlig.vgregion.se  
  6. Hosseinzadeh P, Hayes CB. Compartment Syndrome in Children. Orthop Clin North Am. 2016;47(3):579-587. PMID: 27241380.
  • Björn Salomonsson Med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Arild Aamodt, överläkare/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim