Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i distala humerus

Senast reviderad:


Definition:
Distala humerusfrakturer kan vara extraartikulära, intraartikulära, bikondylära eller interkondylära. 
Förekomst:
Distala humerusfrakturer utgör cirka 30 % av alla armbågsfrakturer hos vuxna. Suprakondylär humerusfraktur är den vanligaste armbågsnära frakturen hos barn.
Symtom:
Smärta, svullnad och nedsatt rörlighet är vanliga symtom.
Kliniska fynd:
Som ovan. Nerver och kärl kan även ha skadats i samband med frakturen.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Röntgen bekräftar diagnosen.
Behandling:
Icke-operativ behandling eller operation beroende på vilka strukturer som är skadade.
 1. Västra Götalandsregionen. Rutin. Suprakondylär humerusfraktur hos barn. Giltigt från och med 2023-05-03 (hämtad 2023-07-19). mellanarkiv-offentlig.vgregion.se  
 2. Rönnblad E, Wihlborg A, Wärle E, Pontén E. ABC om - Armbågsskador hos barn Elbow injuries in children. Lakartidningen. 2016;113:DS6L. Published 2016 Feb 15. PMID: 26881791 PubMed  
 3. Västra Götalandsregionen. Rutin. Armbåge - Distal humerusfraktur - FYS. Giltigt från och med 2023-07-12 (hämtad 2023-07-17). alfresco.vgregion.se  
 4. Dansk Børneortopædisk Selskab. K-tråds osteosyntese af dislocerede suprakondylære humerusfrakturer hos børn. 2015 (hämtad 2023-07-17). dpos.ortopaedi.dk  
 5. Manning Ryan L. Evaluation and management of supracondylar fractures in children. UpToDate. Last updated Jan 18, 2023 (hämtad 2023-07-17). www.uptodate.com  
 6. The Royal Children´s Hospital Melbourne, Supracondylar fracture of the humerus -Emergency Department. Okänt publiceringsdatum (hämtad 2023-07-20). www.rch.org.au  
 7. Midtgaard KS, Ruzbarsky JJ, Hackett TR, Viola RW. Elbow Fractures. Clin Sports Med. 2020;39(3):623-636. PMID: 32446579. PubMed  
 8. Zalavras CG, Papasoulis E. Intra-articular fractures of the distal humerus-a review of the current practice. Int Orthop. 2018;42(11):2653-2662. PMID: 29404666. PubMed  
 9. Lauder A, Richard MJ. Management of distal humerus fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2020;30(5):745-762. PMID: 31965305. PubMed  
 10. Karolinska Universitetssjukhuset. Barnfrakturer och luxationer i Öppenvård. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Giltig från 2022-04-27 (hämtad 2023-07-19). vardgivarguiden.se  
 11. The Royal Children´s Hospital Melbourne. Supracondylar fracture of the humerus - Fracture clinics. Okänt publiceringsdatum (hämtad 2023-07-20). www.rch.org.au  
 12. Karolinska Institutet. Svensk MeSH. Ossification, Heterotopic. (Hämtad 2023-07-20). mesh.kib.ki.se  
 13. Taylor SS, Noor N, Urits I, Paladini A, Sadhu MS, Gibb C, Carlson T, Myrcik D, Varrassi G, Viswanath O. Complex Regional Pain Syndrome: A Comprehensive Review. Pain Ther. 2021 Dec;10(2):875-892. PMID: 34165690 PubMed  
 • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus AB
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas