Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i handleden, carpus

Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Cohen MS. Fracture of the carpal bones. Hand Clin 1997; 13: 587-99. PubMed  
  • Eva Zeisig, med dr och specialistläkare, Ortopediska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Tidigare sakkunniga

  • Arild Aamodt, överläkare/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim