Gå direkt till huvudinnehållet

Frakturer och luxationer i armbågen

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Luxationer och frakturer i armbågen förekommer både hos barn och vuxna. 
Förekomst:
Incidensen av luxation i armbågen beräknas vara cirka 5–6 per 100 000 personer och år. Fraktur av caput radii (radiushuvudet) är den vanligaste frakturen bland vuxna.
Symtom:
Fraktur och luxation medför som regel smärta, svullnad och/eller nedsatt rörlighet i leden. 
Kliniska fynd:
Vid bakre luxation är underarmen förkortad och olekranon förskjuts posteriort.  
Diagnostik:
Typisk anamnes samt misstänkta kliniska fynd. Röntgen bekräftar diagnosen.
Behandling:
Okomplicerad luxation behandlas i de flesta fall icke-operativt. Behandling av fraktur i armbågen beror på typ och samtidig skada av mjukdelar. 
 1. Rönnblad E, Wihlborg A, Wärle E, Pontén E. ABC om armbågsskador hos barn. Läkartidningen. 2016,113:DS6L. PMID: 26881791 PubMed  
 2. Goldflam K. Evaluation and treatment of the elbow and forearm injuries in the emergency department. Emerg Med Clin North Am. 2015;33(2):409-421. PMID: 25892729. PubMed  
 3. Robinson PM, Griffiths E, Watts AC. Simple elbow dislocation. Shoulder Elbow. 2017;9(3):195-204. PMID: 28588660. PubMed  
 4. Midtgaard KS, Ruzbarsky JJ, Hackett TR, Viola RW. Elbow Fractures. Clin Sports Med. 2020;39(3):623-636. PMID: 32446579. PubMed  
 5. Rezaie N, Gupta S, Service BC, Osbahr DC. Elbow Dislocation. Clin Sports Med. 2020;39(3):637-655. PMID: 32446580. PubMed  
 6. Grazette AJ, Aquilina A. The Assessment and Management of Simple Elbow Dislocations. Open Orthop J. 2017;11:1373-1379. Published 2017 Nov 30. PMID: 29290877 PubMed  
 7. Manning Ryan L. Evaluation and management of supracondylar fractures in children. UpToDate. Last updated Feb 07, 2022 (hämtad 2022-08-15). www.uptodate.com  
 8. van Riet RP, van den Bekerom M, Van Tongel A, Spross C, Barco R, Watts AC. Radial head fractures. Shoulder Elbow. 2020;12(3):212-223. PMID: 32565923. PubMed  
 9. Wiegand L, Bernstein J, Ahn J. Fractures in brief: Olecranon fractures. Clin Orthop Relat Res. 2012;470(12):3637-3641. PMID: 22723241. PubMed  
 10. Brolin TJ, Throckmorton T. Olecranon Fractures. Hand Clin. 2015;31(4):581-590. PMID: 26498547. PubMed  
 11. Duckworth AD, Clement ND, Aitken SA, Court-Brown CM, McQueen MM. The epidemiology of fractures of the proximal ulna. Injury. 2012;43(3):343-346. PMID: 22077988. PubMed  
 12. Wells J, Ablove RH. Coronoid fractures of the elbow. Clin Med Res. 2008;6(1):40-44. PMID: 18591378. PubMed  
 13. Kani KK, Chew FS. Terrible triad injuries of the elbow. Emerg Radiol. 2019;26(3):341-347. PMID: 30690677. PubMed  
 14. Gottlieb M, Suleiman LI. Current Approach to the Management of Forearm and Elbow Dislocations in Children. Pediatr Emerg Care. 2019;35(4):293-298. PMID: 30921172 PubMed  
 15. Platt B. Elbow dislocations, Don't Forget the Bubbles, 2020. https://doi.org/10.31440/DFTB.28344. dontforgetthebubbles.com  
 16. Khawar H, Craxford S, Ollivere B. Radial head fractures. Br J Hosp Med (Lond). 2020;81(4):1-6. PMID: 32339017. PubMed  
 17. Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rutin. Armbåge - Caput radiifraktur - FYS. Giltigt från och med 2018-02-12. (Hämtad 2022-08-12). mellanarkiv-offentlig.vgregion.se  
 18. Darracq MA, Vinson DR, Panacek EA. Preservation of active range of motion after acute elbow trauma predicts absence of elbow fracture. Am J Emer Med 2008; 26: 779-82. PubMed  
 19. Appelboam A, Reuben AD, Benger JR, et al. Elbow extension test to rule out elbow fracture: multicentre, prospective validation and observational study of diagnostic accuracy in adults and children. BMJ 2008; 337: a2428. BMJ (DOI)  
 20. Jie KE, van Dam LF, Verhagen TF, Hammacher ER. Extension test and ossal point tenderness cannot accurately exclude significant injury in acute elbow trauma. Ann Emerg Med. 2014;64(1):74-78. PMID: 24530106 PubMed  
 21. Vinson DR, Kann GS, Gaona SD, Panacek EA. Performance of the 4-way range of motion test for radiographic injuries after blunt elbow trauma. Am J Emerg Med. 2016;34(2):235-239. PMID: 26597495 PubMed  
 22. Kunskapsstöd för vårdgivare. Region Stockholm. Handskador - introduktion. Senast uppdaterat: 2021-11-29 (Hämtad 2022-08-22). kunskapsstodforvardgivare.se  
 23. Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rutin. Armbåge - Luxation - FYS. Giltig från 2019-05-29 (hämtad 2022-08-19). mellanarkiv-offentlig.vgregion.se  
 24. Hobgood ER, Khan SO, Field LD. Acute dislocations of the adult elbow. Hand Clin. 2008;24(1):1-7. PMID: 18299016. PubMed  
 25. Frank R, Cohen M. Elbow Dislocation. Orthobullets. Last updated: 2021-12-29 (hämtad 2022-08-22). www.orthobullets.com  
 26. Edgington J. Elbow Dislocation - Pediatric. Orthobullets. Last updated: 2022-08-21 (hämtad: 2022-08-22). www.orthobullets.com  
 27. Ring D, Horst TA. Coronoid Fractures. J Orthop Trauma. 2015;29(10):437-440. PMID: 25785359 PubMed  
 • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus AB
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas