Fraktur på svanskotan

Basfakta

Definition

  • Fraktur på svanskotan, os coccygis.
  • I fosterstadiet anläggs fyra (ibland fem) svanskotor. Dessa utvecklas aldrig till vanliga ryggkotor, men blir bara mindre rudiment som i 30–35-årsåldern växer ihop och bildar ett trekantigt ben (os coccygis).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.