Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur på svanskotan

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Fraktur på svanskotan, os coccygis.
Förekomst:
Ses något oftare hos kvinnor än hos män.
Symtom:
Anamnes på fall bakåt och därefter svår smärta som gör det svårt att sitta. Ibland orsakat av vaginal förlossning.
Kliniska fynd:
Rektalpalpation kan vara aktuell vid misstanke om dislocerad os coccygis.
Diagnostik:
Fraktur på svanskotan kan ses med DT- eller MR-undersökning.
Behandling:
Huvudsakligen symtomatisk behandling.
  1. Won H, Moon SY, Park JH, et al. Epidemiology and risk factors of coccyx fracture: A study using national claim database in South Korea published online ahead of print, 2020 Jul 8. Injury. 2020;S0020-1383(20)30579-9. PMID: 32660696 PubMed  
  2. Roller RL, Walker EA, Michelitch SW. Postpartum sacral fracture in a 30-year-old female. Radiol Case Rep. 2015;4(3):264. Published 2015 Dec 7. PMID: 27307816 PubMed  
  3. Socialstyrelsens riktlinjer. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd roi.socialstyrelsen.se  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Max Tenne, med dr och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim