Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i kotpelaren

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Fraktur i kotpelaren kan vara stabil eller instabil.
Förekomst:
Trauma är den vanligaste orsaken.
Symtom:
Ryggskadan ger svår smärta, deformitet och eventuellt neurologiska bortfall.
Kliniska fynd:
Smärta i ryggen efter adekvat trauma ger misstanke om fraktur i kotpelaren och bör behandlas som sådan tills tillståndet är klarlagt.
Diagnostik:
DT och/eller MRT.
Behandling:
Icke-operativ behandling eller kirurgisk behandling beroende på typ av skada.
  1. Wood KB, Li W, Lebl DR, Ploumis A. Management of thoracolumbar spine fractures. Spine J. 2014 Jan;14(1):145-64. doi: 10.1016/j.spinee.2012.10.041. Erratum in: Spine J. 2014 Aug 1;14(8):A18. Lebl, Darren S corrected to Lebl, Darren R. PMID: 24332321 PubMed  
  2. Beaunoyer M, St-Vil D, Lallier M. Abdominal injuries associated with thoraco-lumbar fractures after motor vehicle collision. J Pediatr Surg 2001; 36: 760-2. PubMed  
  3. Gerdhem P, Sandersjöö G. Kotpelarskador. Karolinska Universitetssjukhuset, 2021 www.karolinska.se  
  4. Scheer JK, Bakhsheshian J, Fakurnejad S, Oh T, Dahdaleh NS, Smith ZA. Evidence-Based Medicine of Traumatic Thoracolumbar Burst Fractures: A Systematic Review of Operative Management across 20 Years. Global Spine J 5(1);2015 Feb: 73-82. PMID: 25648401 PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet