Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i kotpelaren

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Vinas FC. Lumbar spine fractures and dislocations. eMedicine Journal 2002; 3: No 6. emedicine.medscape.com  
  2. Goodrich J, Riddle T, Hu S. Lower cervical spine fractures and dislocations. eMedicine Journal 2002; 3: No 5. emedicine.medscape.com  
  3. Beaunoyer M, St-Vil D, Lallier M. Abdominal injuries associated with thoraco-lumbar fractures after motor vehicle collision. J Pediatr Surg 2001; 36: 760-2. PubMed  
  4. Marczynski W, Kroczak S, Baranski M. Fractures of thoracic and lumbar spine; treatment and follow up. Ann Transplant 1999; 4: 46-8. PubMed  
  5. Socialstyrelsens riktlinjer. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd. www.socialstyrelsen.se  
  • Max Tenne, med dr och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Arild Aamodt, överläkare/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Terje Johannessen, professor, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim