Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i distala femur

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


Definition:
Fraktur i distala femur indelas i kondylära, suprakondylära och interkondylära frakturer. 
Förekomst:
Distala femurfrakturer utgör cirka 4 % av alla femurfrakturer.
Symtom:
Svårigheter att belasta benet, knäsmärta, svullnad av knä och lår är typiska symtom. 
Kliniska fynd:
Frakturtecken som deformitet, förkortning/rotation, punktömhet, krepitationer, svullnad, blödning kan ses. Svullnad i knäet (hemartros) och smärtor vid undersökning är vanliga.
Diagnostik:
Typisk anamnes, kliniska fynd och röntgenundersökning bekräftar diagnosen. 
Behandling:
Frakturen behandlas i de flesta fall med operation. Icke operativ behandling kan vara aktuell hos svårt sjuka patienter eller hos patienter som är sängliggande.
  1. Steele M. Fractures, knee. eMedicine Journal 2001; 2: No 5. emedicine.medscape.com  
  2. Roberts DM, Stallard TC. Emergency department evaluation and treatment of knee and leg injuries. Emerg Med Clin North Am 2000; 18: 67-84. PubMed  
  • Katarina Lönn, specialistläkare, VO ortopedi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Tidigare sakkunniga

  • Arild Aamodt, överläkare/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim