Distal radiusfraktur (handledsfraktur)

Basfakta

Definition

  • Fractura radii, handledsfraktur.
  • Distal radiusfraktur föreligger när frakturstället är beläget mindre än 3 cm från radius distala ledyta hos en vuxen individ.
  • Colles fraktur med dorsal dislokation av det distala fragmentet utgör 90 % av frakturerna.
  • Radioulnara eller radiokarpala leden kan vara påverkad, processus styloideus ulnae är ofta påverkad.
  • Man skiljer mellan odislocerade och dislocerade frakturer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.