Gå direkt till huvudinnehållet

Distal radiusfraktur (handledsfraktur)

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Distal radiusfraktur föreligger när frakturstället är beläget <2–3 cm från radius distala ledyta. Frakturen kan vara odislocerad eller dislocerad, och kan hos barn involvera tillväxtzonerna.
Förekomst:
Cirka 20 000/år i Sverige.
Symtom:
Oftast en typisk traumamekanism med fall på utsträckt hand och med efterföljande smärta och felställning. 
Kliniska fynd:
Distalt på armen ses svullnad, eventuellt blåaktig missfärgning samt oftast bajonettställning med dorsal dislokation av det distala fragmentet. 
Diagnostik:
Slätröntgen kompletterar den kliniska diagnosen. 
Behandling:
Gips eller kirurgisk behandling med olika typer av fixationer. Smärtlindring och rehabilitering efter gipsbehandling eller operation. 
  1. Zeba N, Westin O, Karlsson J, Samuelsson K. Distal radiusfraktur hos vuxna. Läkartidningen. 2018;115:ETD3. lakartidningen.se  
  2. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och Sjukvård. Nationellt vårdprogram för behandling av distala radiusfrakturer. 2021-04-21 (Hämtad 2021-05-24). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  3. Handoll HHG, Elliott J. Rehabilitation for distal radial fractures in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD003324. DOI: 10.1002/14651858.CD003324.pub3. DOI  
  4. Petron DJ. Distal radius fractures in adults. UpToDate. Last updated january 8, 2021 (Hämtad 2021-05-24). www.uptodate.com  
  5. Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rutin. Hand - Distal radius och eller ulnafraktur. Giltigt från och med 2021-02-09. (Hämtad 2021-06-07). alfresco-offentlig.vgregion.se  
  6. Mauck, B. M., &amp; Swigler, C. W. (2018). Evidence-Based Review of Distal Radius Fractures. The Orthopedic clinics of North America, 49(2), 211–222. PMID: 29499822. PubMed  
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas