Gå direkt till huvudinnehållet

Fraktur i bäckenet

Publicerad:
Sakkunnig:


  • Cecilia Rogmark, docent och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Arild Aamodt, överläkare/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Ingard Løge, specialist i allmänmedicin och universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Svensk uppdatering