Gå direkt till huvudinnehållet

Acetabulumfraktur

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Fraktur os acetabuli, höftledspannan. 
Förekomst:
Årlig incidens är cirka 3/100 000 och knappt 3/4 är >65 år.
Symtom:
Förekommer vid högenergetiska trauman som motorfordonolyckor eller fall från höga höjder. Hos personer med osteoporos kan frakturen uppstå vid fall från stående.
Kliniska fynd:
Smärta vid belastning av benet och rörelse av höften, eventuellt felställning.
Diagnostik:
Röntgen och DT.
Behandling:
Acetabularfrakturer med mycket liten felställning (eller måttlig hos äldre) och med odislocerad ledyta behandlas icke-operativt. I övriga fall övervägs operation.
  1. Thacker MM. Acetabulum fractures. Medscape, last updated Oct 10, 2022. emedicine.medscape.com  
  2. Tissingh EK, Johnson A, Queally JM, Carrothers AD. Fix and replace: An emerging paradigm for treating acetabular fractures in older patients. World J Orthop. 2017 Mar 18;8(3):218-220. doi: 10.5312/wjo.v8.i3.218. PMID: 28361014 PubMed  
  3. Shah N, Gill IP, Hosahalli Kempanna VK, Iqbal MR. Management of acetabular fractures in elderly patients. J Clin Orthop Trauma. 2020 Nov-Dec;11(6):1061-1071. doi: 10.1016/j.jcot.2020.10.029. Epub 2020 Oct 19. Erratum in: J Clin Orthop Trauma. 2021 Oct;21:101561. PMID: 33192010 PubMed  
  4. Ziran N, Soles GLS, Matta JM. Outcomes after surgical treatment of acetabular fractures: a review. Patient Saf Surg. 2019 Mar 16;13:16. doi: 10.1186/s13037-019-0196-2. PMID: 30923570 PubMed  
  5. Milenkovic S, Saveski J, Radenkovic M, Vidic G, Trajkovska N. Surgical treatment of displaced acetabular fractures. Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug. 139(7-8):496-500. PMID: 21980661 PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet