Gå direkt till huvudinnehållet

Tibialis posterior dysfunktion

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tibialis posterior dysfunktion är en tendinopati av tibialis posteriorsenan
Förekomst:
Prevalensen uppskattas vara mellan 3 % och 10 % hos vuxna men det finns sannolikt ett högt mörkertal på grund av underdiagnostik speciellt i  tidiga stadier.
Symtom:
Smärta över den mediala delen av fotleden samt i foten i tidiga stadier. Inklämning med smärta på lateralsidan av bakfoten och nedsatt kraft i tibialis posteriorsenan i senare stadier.
Kliniska fynd:
Tecken på inflammation, plattfothet, felställning i bakfot och fot samt svårigheter att stå på tå.
Diagnostik:
Typisk anamnes och kliniska fynd.
Behandling:
Konservativ behandling eller operation. Behandlingsstrategi väljs utifrån stadium, deformitet och hur flexibel eller rigid foten är.
 1. Kilander E, Smärtande plattfothet. Fotkirurgisk magasin. 2017. Nr 1.
 2. Guelfi, M., Pantalone, A., Mirapeix, R. M., Vanni, D., Usuelli, F. G., Guelfi, M., & Salini, V. (2017). Anatomy, pathophysiology and classification of posterior tibial tendon dysfunction. European review for medical and pharmacological sciences, 21(1), 13–19. PMID: 28121362. PubMed  
 3. Ross, M. H., Smith, M. D., Mellor, R., & Vicenzino, B. (2018). Exercise for posterior tibial tendon dysfunction: a systematic review of randomised clinical trials and clinical guidelines. BMJ open sport & exercise medicine, 4(1), e000430. PMID: 30271611. PubMed  
 4. Weatherford BM. Posterior Tibial Tendon Dysfunction. OrthoInfo. Last reviewed September 2017. (Hämtad 2021-08-26). orthoinfo.aaos.org  
 5. Ling, S. K., & Lui, T. H. (2017). Posterior Tibial Tendon Dysfunction: An Overview. The open orthopaedics journal, 11, 714–723. PMID: 28979585. PubMed  
 6. Montgomery F. Den smärtsamma foten. Läkartidningen. 1999. volym 96. Nr 41. lakartidningen.se  
 7. Knapp P W, Constant D. Posterior Tibial Tendon Dysfunction. StatPearls. Last update June 4, 2021. (Hämtad: 2021-08-16). www-ncbi-nlm-nih-gov.sll.idm.oclc.org  
 8. Olofsson LB. Söderpalm A_C. Tarsal coalitio. fotkirurgisk tidskrift. 2018 . Nr 1. issuu.com  
 9. Jackson LT (editor). Pes Planus (Flatfoot). DynaMed. Updaterad 2018 November 30. (Hämtad 2021-06-08). www.dynamed.com  
 10. Espinosa, N., & Maurer, M. A. (2015). Stage I and II Posterior Tibial Tendon Dysfunction: Return to Running?. Clinics in sports medicine, 34(4), 761–768. PMID: 26409594. PubMed  
 11. Yao, K., Yang, T. X., & Yew, W. P. (2015). Posterior Tibialis Tendon Dysfunction: Overview of Evaluation and Management. Orthopedics, 38(6), 385–391. PMID: 26091214. PubMed  
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas