Gå direkt till huvudinnehållet

Plattfothet

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Plattfothet, pes planus, innebär lågt fotvalv.
Förekomst:
Plattfothet hos barn är mycket vanligt. Prevalensen i den vuxna befolkningen beräknas vara cirka 26 %. 
Symtom:
Plattfothet ger oftast inga symtom och kräver då ingen behandling. 
Kliniska fynd:
Lågt fotvalv. Smärta och svullnad runt mediala malleolen och längs tibialis posterior senan är vanligt. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs ofta efter klinisk undersökning. 
Behandling:
Främst konservativ behandling men i vissa fall kan kirurgisk behandling vara nödvändig.

Basfakta

Definition

Förekomst

Etiologi och patogenes

Predisponerande faktorer

ICD-10

ICD-10 Primärvård

Diagnos

Diagnoskriterier

Differentialdiagnoser

Anamnes

Kliniska fynd

Kompletterande undersökningar inom primärvården

Andra undersökningar

När remittera?

Behandling

Behandlingsmål

Behandlingen i korthet

Egenbehandling

Annan behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

Komplikationer

Prognos

Uppföljning

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

Skriftlig patientinformation

Illustrationer

Bilder

Källor

Referenser

Sakkunniga

  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas