Gå direkt till huvudinnehållet

Plattfothet

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Plattfothet, pes planus, innebär lågt fotvalv.
Förekomst:
Plattfothet hos barn är mycket vanligt. Prevalensen i den vuxna befolkningen beräknas vara cirka 26 %. 
Symtom:
Plattfothet ger oftast inga symtom och kräver då ingen behandling. 
Kliniska fynd:
Lågt fotvalv. Smärta och svullnad runt mediala malleolen och längs tibialis posterior senan är vanligt. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs ofta efter klinisk undersökning. 
Behandling:
Främst konservativ behandling men i vissa fall kan kirurgisk behandling vara nödvändig.
 1. Persson BM, Wingstrand H. (2005). Ortopedisk grundbok. Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 2. Lindén B, Hagstedt B, Mohammad K. (2011). Ortopedi i primärvård. Spanien: Studentlitteratur.
 3. Rikshandboken. Plattfothet. Reviderad 2019-05-13 (hämtad 2021-06-07. www.rikshandboken-bhv.se  
 4. Pita-Fernandez, S., Gonzalez-Martin, C., Alonso-Tajes, F., Seoane-Pillado, T., Pertega-Diaz, S., Perez-Garcia, S., Seijo-Bestilleiro, R., & Balboa-Barreiro, V. (2017). Flat Foot in a Random Population and its Impact on Quality of Life and Functionality. Journal of clinical and diagnostic research : JCDR, 11(4), LC22–LC27. PMID: 28571173. PubMed  
 5. Kohls-Gatzoulis J, Angel JC, Singh D, Haddad F, Livingstone J, Berry G. Tibialis posterior dysfunction: a common and treatable cause of adult acquired flatfoot. BMJ 2004; 329: 1328-33. PubMed  
 6. Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rutin. Plattfot hos barn - undersökning och handläggning. Giltigt från och med 2021-01-19. (Hämtad 2021-06-07). alfresco-offentlig.vgregion.se  
 7. Schönberg T. Flexibel plattfothet hos barn. Fotkirurgisk tidskrift. 2020. Nr 1.
 8. Olofsson LB. Söderpalm A_C. Tarsal coalitio. Fotkirurgisk tidskrift. 2018 . Nr 1. issuu.com  
 9. Raj MA, Tafti D, Kiel J. Pes Planus. StatPearls. Last update January 7, 2021 (hämtad 2021-06-07). www.ncbi.nlm.nih.gov  
 10. Kwan Tang CY, Ng KH, Lai J. Adult flatfoot. BMJ 2020;368:m295 . doi:10.1136/bmj.m295 DOI  
 11. Smyth, N. A., Aiyer, A. A., Kaplan, J. R., Carmody, C. A., & Kadakia, A. R. (2017). Adult-acquired flatfoot deformity. European journal of orthopaedic surgery & traumatology : orthopedie traumatologie, 27(4), 433–439. PMID: 28324203. PubMed  
 12. Jackson LT (editor). Pes Planus (Flatfoot). DynaMed. Updaterad 2018 November 30. (Hämtad 2021-06-08). www.dynamed.com  
 13. Kodithuwakku Arachchige SNK, Chander H, Knight A. Flatfeet: Biomechanical implications, assessment and management. Foot (Edinb). 2019 Mar;38:81-85. PMID: 30844660. PubMed  
 14. Düppe H, Ohlin A. Danielssons och Willners Barnortopedi. (2007). Danmark. Studentlitteratur.
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas