Gå direkt till huvudinnehållet

Köhlers och Freibergs sjukdom

Senast reviderad:


Definition:
Tillstånd som påverkar omoget skelett av os naviculare (Köhlers sjukdom) och metatarsalhuvudet (Freibergs sjukdom).
Förekomst:
Tillstånden är sällsynta. Köhlers sjukdom ses främst hos pojkar medan Freibergs sjukdom oftast förekommer hos flickor.
Symtom:
Smärta vid belastning och svullnad kring det påverkade området är typiska symtom.
Kliniska fynd:
Palpationsömhet, svullnad och påverkad gång kan ses vid tillstånden.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Röntgen bekräftar diagnosen.
Behandling:
Behandling består i första hand av avlastning och vid behov immobilisering.
  1. Danger F, Wasyliw C, Varich L. Osteochondroses. Semin Musculoskelet Radiol. 2018;22(1):118-124. doi:10.1055/s-0038-1627094. PMID: 29409078 PubMed  
  2. Nakamura D.T., & Tehranzadeh J (2021). Bone infarct and osteochondrosis. Tehranzadeh J(Ed.), Basic Musculoskeletal Imaging, 2e. McGraw Hill. E-bok (hämtad 2022-11-03). accessmedicine.mhmedical.com  
  3. Merrow AC Jr. Hariharan S. (2018) Imaging in Pediatrics. Salt Lake City, (USA): Elsevier. E-bok (hämtad 2022-11-03). www.clinicalkey.com  
  4. Chan JY, Young JL. Köhler Disease: Avascular Necrosis in the Child. Foot Ankle Clin. 2019;24(1):83-88. doi:10.1016/j.fcl.2018.09.005. PMID: 30685015. PubMed  
  5. Wax A, Leland R. Freiberg Disease and Avascular Necrosis of the Metatarsal Heads. Foot Ankle Clin. 2019;24(1):69-82. PMID: 30685014. PubMed  
  6. Seybold JD, Zide JR. Treatment of Freiberg Disease. Foot Ankle Clin. 2018;23(1):157-169. PMID: 29362030. PubMed  
  7. Achar S, Yamanaka J. Apophysitis and Osteochondrosis: Common Causes of Pain in Growing Bones. Am Fam Physician. 2019;99(10):610-618. PMID: 31083875 PubMed  
  8. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hälta hos barn. 2022. (hämtad 2022-11-03). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus AB
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas