Gå direkt till huvudinnehållet

Hammartå

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Hammartå innebär att den proximala leden (PIP) är deformerad.
Förekomst:
Hammartå är en av de vanligaste deformiteterna vid leder i småtårna.
Symtom:
Tillståndet karakteriseras av flexionskontraktur i PIP-leden och oftast hyperextension i metatarsofalangeal (MTP)-leden.
Kliniska fynd:
Vid inspektion ses en fixerad flekterad tå, eventuellt med hård hud.
Diagnostik:
Ytterligare undersökningar behövs inte.
Behandling:
Konservativ eller operativ behandling.
 1. Karlsson M, Karlsson J, Roos H. Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Studentlitteratur, 2018. ISBN: 978-91-44-09084-9.
 2. Svenska Fotkirurgiska Sällskapet. (2018). Fotkirurgi - elektiva operationer för patienter över 16 år. slf.se  
 3. Malhotra, K., Davda, K., & Singh, D. (2017). The pathology and management of lesser toe deformities. EFORT open reviews, 1(11), 409–419. PMID: 28461920. PubMed  
 4. Ellington J. K. (2011). Hammertoes and clawtoes: proximal interphalangeal joint correction. Foot and ankle clinics, 16(4), 547–558. PMID: 22118228. PubMed  
 5. Doty, J. F., & Fogleman, J. A. (2018). Treatment of Rigid Hammer-Toe Deformity: Permanent Versus Removable Implant Selection. Foot and ankle clinics, 23(1), 91–101. PMID: 29362037. PubMed  
 6. Goransson M, Constant D. Hammertoe. Updated 2020 Jul 18. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559268/ www.ncbi.nlm.nih.gov  
 7. Västra Götalandsregion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rutin. Hammartå. Giltig från och med 2020-05-13. (Hämtad 2021-07-15). alfresco-offentlig.vgregion.se  
 8. Yassin, M., Garti, A., Heller, E., & Robinson, D. (2017). Hammertoe Correction With K-Wire Fixation Compared With Percutaneous Correction. Foot & ankle specialist, 10(5), 421–427. PMID: 27909213. PubMed  
 9. Lindén B, Hagstedt B, Mohammad K. (2011). Ortopedi i primärvård. Spanien: Studentlitteratur.
 10. Region Jönköpings län. Fakta-allmänt kliniskt kunskapstöd. Hammartå. Uppdaterad 2018-05-23. (Hämtad 2021-07-15). plus.rjl.se  
 11. Löndahl M, Katzman P. Flexortenotomi med kanyl i tå vid diabetes - enkelt och säkert. Läkartidningen. 2021,118:20024. lakartidningen.se  
 • Gita Singh, specialist i allmän medicin, Medibas.