Gå direkt till huvudinnehållet

Stel stortå, hallux rigidus

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Artros med stelhet i stortåns grundled. 
Förekomst:
Hallux rigidus har en prevalens på 2,5 % i befolkningen över 50 år. Tillståndet ses oftare hos kvinnor än hos män. 
Symtom:
Smärta i samband med belastning, till exempel vid trappgång. Minskad rörlighet, svullnad och rodnad är vanligt.
Kliniska fynd:
Stelhet och nedsatt rörlighet i stortåns grundled, speciellt vid dorsalextension. Osteofyter på tåns dorsal sida kan ofta ses och de kan vara ömma och svullna. Ofta bilaterala besvär.
Diagnostik:
Diagnosen ställs på de kliniska fynden och verifieras med bilddiagnostik. 
Behandling:
Konservativ behandling i första hand. Vid behov utförs operation. 
  1. Billsten M. Behandling av Hallux rigidus. Ortopediskt magasin. 2017. Nr 1. issuu.com  
  2. Kjellson N, Horvath A, Samuelsson k, Karlsson J. ABC om vanliga sjukdomstillstånd i fot och fotled, del 1. Läkartidningen. 2020,117:20019. lakartidningen.se  
  3. Patel J, Swords M. hallux Rigidus. StatPearls. Last update September 20, 2020. (Hämtad 2021-10-11). PMID: 32310479 PubMed  
  4. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hallux rigidus. Giltigt från och med: 2019-03-11. (Hämtad 2021-10-11). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  5. Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (2018). Fotkirurgi - elektiva operationer för patienter över 16 år. slf.se  
  6. Andrews, N. A., Ray, J., Dib, A., Harrelson, W. M., Khurana, A., Singh, M. S., & Shah, A. (2021). Diagnosis and conservative management of great toe pathologies: a review. Postgraduate medicine, 133(4), 409–420. PMID: 33622169 PubMed  
  7. Region Jönköpings län. fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd. Framfotsbesvär, Hallux Rigidus. Uppdaterad 2018-05-23. (Hämtad 2021-10-12). plus.rjl.se  
  8. Galois, L., Hemmer, J., Ray, V., & Sirveaux, F. (2020). Surgical options for hallux rigidus: state of the art and review of the literature. European journal of orthopaedic surgery & traumatology : orthopedie traumatologie, 30(1), 57–65. PMID: 31392522. PubMed  
  9. Lam, A., Chan, J. J., Surace, M. F., & Vulcano, E. (2017). Hallux rigidus: How do I approach it?. World journal of orthopedics, 8(5), 364–371. PMID: 28567339 PubMed  
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas