Gå direkt till huvudinnehållet

Hallux rigidus, stel stortå

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Billsten M. Behandling av Hallux rigidus. Ortopediskt magasin. 2017. Nr 1. issuu.com  
  2. Kjellson N, Horvath A, Samuelsson k, Karlsson J. ABC om vanliga sjukdomstillstånd i fot och fotled, del 1. Läkartidningen. 2020,117:20019. lakartidningen.se  
  3. Patel J, Swords M. hallux Rigidus. StatPearls. Last update September 20, 2020. (Hämtad 2021-10-11). PMID: 32310479 PubMed  
  4. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hallux rigidus. Giltigt från och med: 2019-03-11. (Hämtad 2021-10-11). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  5. Svenska Fotkirurgiska Sällskapet (2018). Fotkirurgi - elektiva operationer för patienter över 16 år. slf.se  
  6. Andrews, N. A., Ray, J., Dib, A., Harrelson, W. M., Khurana, A., Singh, M. S., & Shah, A. (2021). Diagnosis and conservative management of great toe pathologies: a review. Postgraduate medicine, 133(4), 409–420. PMID: 33622169 PubMed  
  7. Region Jönköpings län. fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd. Framfotsbesvär, Hallux Rigidus. Uppdaterad 2018-05-23. (Hämtad 2021-10-12). plus.rjl.se  
  8. Galois, L., Hemmer, J., Ray, V., & Sirveaux, F. (2020). Surgical options for hallux rigidus: state of the art and review of the literature. European journal of orthopaedic surgery & traumatology : orthopedie traumatologie, 30(1), 57–65. PMID: 31392522. PubMed  
  9. Lam, A., Chan, J. J., Surace, M. F., & Vulcano, E. (2017). Hallux rigidus: How do I approach it?. World journal of orthopedics, 8(5), 364–371. PMID: 28567339 PubMed  
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas