Gå direkt till huvudinnehållet

Artros i fotleden

Senast reviderad:


Definition:
Degenerativa förändringar i fotleden (talokruralleden). 
Förekomst:
Tillståndet ses främst i medelåldern.
Symtom:
Smärta, stelhet och belastningssmärta är de främsta symtomen. Instabilitet och felställning kan förekomma. 
Kliniska fynd:
Nedsatt rörlighet, svullnad samt palpationsömhet över ledspringan är vanliga fynd.
Diagnostik:
Klinisk diagnos där anamnes och status sammanvägs.
Behandling:
Behandling med patientutbildning, träning, egenbehandling till alla patienter. Läkemedel, hjälpmedel och/eller operation vid behov.
 1. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Fotledsartros. 2019-04-14 (hämtad 2022-11-13). www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 2. Hagelqvist L, Andernord D, Karlsson J, Samuelsson K. ABC om Fotledsdistorsion Sprained ankle. Lakartidningen. 2014;111(8):342-345. PMID: 24669456 PubMed  
 3. Herrera-Pérez M, González-Martín D, Vallejo-Márquez M, Godoy-Santos AL, Valderrabano V, Tejero S. Ankle Osteoarthritis Aetiology. J Clin Med. 2021;10(19):4489. Published 2021 Sep 29. PMID: 34640504. PubMed  
 4. Gorbachova T, Melenevsky YV, Latt LD, Weaver JS, Taljanovic MS. Imaging and Treatment of Posttraumatic Ankle and Hindfoot Osteoarthritis. J Clin Med. 2021;10(24):5848. Published 2021 Dec 13. PMID: 34945144 PubMed  
 5. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Publicerad 2021-01-20 (hämtad 2022-11-14). www.socialstyrelsen.se  
 6. Da Costa BR, Pereira TV, Saadat P, et al. Effectiveness and safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs and opioid treatment for knee and hip osteoarthritis: network meta-analysis. BMJ 2021; 375: 2321. www.bmj.com  
 7. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ 2015; 350: h1225. PubMed  
 8. Gustavo C Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al.Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ 2015; 350 doi PMID: 25828856 PubMed  
 9. Paterson KL, Harrison C, Britt H, Hinman RS, Bennell KL. Management of foot/ankle osteoarthritis by Australian general practitioners: an analysis of national patient-encounter records. Osteoarthritis Cartilage. 2018;26(7):888-894. PMID: 29656142 PubMed  
 10. Janusinfo Region Stockholm. Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre. Smärtlindring. 2022-08-30 (hämtad 2022-11-14). janusinfo.se  
 11. Vannabouathong C, Del Fabbro G, Sales B, et al. Intra-articular Injections in the Treatment of Symptoms from Ankle Arthritis: A Systematic Review. Foot Ankle Int. 2018;39(10):1141-1150. PMID: 29909689. PubMed  
 12. Witteveen AG, Hofstad CJ, Kerkhoffs GM. Hyaluronic acid and other conservative treatment options for osteoarthritis of the ankle. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(10):CD010643. Published 2015 Oct 17. PMID: 26475434. PubMed  
 13. Witteveen AG, Hofstad CJ, Kerkhoffs GM, et al. Hyaluronic acid and other conservative treatment options for osteoarthritis of the ankle. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Oct 17;10:CD010643. Cochrane (DOI)  
 14. Percope de Andrade MA, Campos TV, Abreu-E-Silva GM. Supplementary methods in the nonsurgical treatment of osteoarthritis. Arthroscopy. 2015;31(4):785-792. PubMed  
 15. SBU. Glukosamin eller kondroitin vid artros Internet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst (hämtad: 2022-05-30). www.sbu.se  
 16. SBU. Växtbaserade preparat vid artros [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst (hämtad: 2022-05-30). www.sbu.se  
 17. Karlsson J. Artroskopisk fotledsartrodes - behandlingsmöjlighet med låg morbiditet. Forkirurgisk tidskrift nr 1. 2017 (hämtad 2022-11-14). issuu.com  
 18. Kamrad I. Outcome of surgery for end-stage anklearthritis. Fotkirurgisk tidskrift nr 1. 2017 (hämtad 2022-11-15). issuu.com  
 19. Adukia V, Mangwani J, Issac R, Hussain S, Parker L. Current concepts in the management of ankle arthritis. J Clin Orthop Trauma. 2020;11(3):388-398. PMID: 32405197. PubMed  
 • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus AB
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas