Akillesseneruptur

Basfakta

Definition

  • Bristning i akillessenan, helt eller delvis.1
  • Uppträder oftast spontant utan föregående smärtor i underben eller häl.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.