Gå direkt till huvudinnehållet

Höftledsartros

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Artros i höftleden, med bland annat skada av eller minskad kvalitet av brosket i höftleden.
Förekomst:
En vanlig form av artros. Förekomsten ökar med stigande ålder. 
Symtom:
Vanliga symtom är smärta i ljumske/skinkor/lår, kortvarig morgonstelhet och nedsatt funktion i leden. Senare kan vilosmärtor uppstå. 
Kliniska fynd:
Ofta påverkad inåtrotation av höften, liksom flexion och abduktion. Krepitationer, låsningar, upphakningar förekommer. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd. Röntgenundersökning behöver inte genomföras rutinmässigt.
Behandling:
Behandlingen sker enligt den så kallade behandlingspyramiden och består av grundbehandling (patientutbildning, handledd fysisk träning, egenbehandling och vid behov viktminskning), tilläggsbehandling hos personer som inte har fått god effekt av grundbehandling (läkemedel, hjälpmedel) och hos vissa kirurgi.
 1. Scott D. Osteoarthritis of the hip. Am Fam Physician. 2010;81(4):444. PMID:20148497. PubMed  
 2. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård, Sveriges regioner i samverkan. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, Höftledsartros - primärvård. Godkänt 2020-05-15 (Hämtad 2021-01-26). www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 3. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Publicerad 2021-01-20 (Hämtad 2021-01-26). www.socialstyrelsen.se  
 4. Dieppe PA, Lohmander LS. Pathogenesis and management of pain in osteoarthritis. Lancet 2005; 365: 965-73. PubMed  
 5. Englund M, Turkiewicz A. Artros allt vanligare folksjukdom. Läkartidningen. 2014;111:CSDU. lakartidningen.se  
 6. Murphy NJ, Eyles JP, Hunter DJ. Hip Osteoarthritis: Etiopathogenesis and Implications for Management. Adv Ther. 2016;33(11):1921-1946. PMID:27671326.
 7. GBD 2021 Osteoarthritis Collaborators. Global, regional, and national burden of osteoarthritis, 1990-2020 and projections to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Rheumatol. 2023 Aug 21;5(9):e508-e522. PMID: 37675071 PubMed  
 8. Hunter DJ, Bierma-Zeinstra S. Osteoarthritis. Lancet. 2019;393(10182):1745-1759. PMID:31034380. PubMed  
 9. Svenska höftprotesregistret. Årsrapport 2019. 2019 (Hämtad 2021-01-28). shpr.registercentrum.se  
 10. Reyes C, Leyland KM, Peat G, Cooper C, Arden NK, Prieto-Alhambra D. Association Between Overweight and Obesity and Risk of Clinically Diagnosed Knee, Hip, and Hand Osteoarthritis: A Population-Based Cohort Study. Arthritis Rheumatol. 2016;68(8):1869-1875. PMID:27059260. PubMed  
 11. Lievense AM, Bierma-Zeinstra SA, Verhagen AP, Verhaar JAS, Koes BW. Influence of work on the development of osteoarthritis of the hip: a systematic review. J Rheumatol 2001; 28: 2520-8. PubMed  
 12. SBU. Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, sociala och etiska aspekter. SBU-rapport nr 253/2016. www.sbu.se  
 13. Lievense AM, Bierma-Zeinstra SA, Verhagen AP, Bernsen RM, Verhaar JAS, Koes BW. Influence of sporting activities on the development of osteoarthritis of the hip: a systematic review. Arthritis Rheum 2003; 49: 228-36. PubMed  
 14. Lespasio MJ, Sultan AA, Piuzzi NS, et al. Hip Osteoarthritis: A Primer. Perm J. 2018;22:17-084. PMID:29309269. PubMed  
 15. Lane NE. Osteoarthritis of the hip. N Engl J Med 2007; 357: 1413-21.
 16. Zhang W, Doherty M, Arden N, et al. EULAR evidence based recommendations for the management of hip osteoarthritis: report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2005; 64: 669-81. PubMed  
 17. Lane NE, Nevitt MC, Genant HK, Hochberg MC. Reliability of new indices of radiographic osteoarthritis of the hand and hip and lumbar disc degeneration. J Rheumatol 1993; 20: 1911-8. PubMed  
 18. Fransen M, McConnell S, Hernandez-Molina G, et al. Exercise for osteoarthritis of the hip. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Apr 22;4:CD007912. Cochrane (DOI)  
 19. SBU (2015). Träning som behandling av smärta och funktionsnedsättning vid höftartros www.sbu.se  
 20. Beumer L, Wong J, Warden SJ, et al. Effects of exercise and manual therapy on pain associated with hip osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2016 Apr;50(8):458-63. Epub 2015 Nov 26.PMID:26612846 PubMed  
 21. FYSS 2017. FYSS-kapitel – del 2. Diagnosspecifik del. 2016-11-24 (Hämtad 2021-02-01). www.fyss.se  
 22. Bartels EM, Juhl CB, Christensen R, et al. Aquatic exercise for the treatment of knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2016. pmid:27007113 PubMed  
 23. Pozzobon D, Ferreira PH, Blyth FM, Machado GC, Ferreira ML. Can obesity and physical activity predict outcomes of elective knee or hip surgery due to osteoarthritis? A meta-analysis of cohort studies. BMJ Open. 2018;8(2):e017689. PMID:29487072. PubMed  
 24. da Costa BR, Reichenbach S, Keller N, et al. Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. Lancet. 2016 Mar 17. pii: S0140-6736(16)30002-2.pmid: 26997557 PubMed  
 25. Gustavo C Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BBMJ. 2015 Mar 31;350:h1225. PMID: 25828856. PubMed  
 26. Toupin April K, Bisaillon J, Welch V, et al. Tramadol for osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 5. Art. No.: CD005522. DOI: 10.1002/14651858.CD005522.pub3 www.cochranelibrary.com  
 27. Zhang X, Li X, Xiong Y, et al. Efficacy and Safety of Tramadol for Knee or Hip Osteoarthritis: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Arthritis Care Res (Hoboken). 2023;75(1):158-1. PMID: 34251756. PubMed  
 28. Okike K, King RK, Merchant JC, et al. Rapidly destructive hip disease following intra-articular corticosteroid injection of the hip. J Bone Joint Surg Am 2021. pmid:34550909 PubMed  
 29. Wandel S, Jüni P, Tendal B, et al. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ 2010; 341: c4675. BMJ (DOI)  
 30. Wu D, Huang Y, Gu Y, et al. Efficacies of different preparations of glucosamine for the treatment of osteoarthritis: a meta-analysis of randomised, double-blind, placebo-controlled trials. Int J Clin Pract. 2013 Jun;67(6):585-94. PubMed  
 31. Rozendaal RM, Koes BW, van Osch GJVM et al. Effect of glucosamine sulfate on hip osteoarthritis. A randomized trial. Ann Int Med 2008; 148: 268-77. PubMed  
 32. SBU. Glukosamin eller kondroitin vid artros [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst (hämtad: 2022-05-30). www.sbu.se  
 33. van den Driest JJ, Schiphof D, Koffeman AR, Koopmanschap MA, Bindels PJE, Bierma-Zeinstra SMA. No Added Value of Duloxetine in Patients With Chronic Pain due to Hip or Knee Osteoarthritis: A Cluster-Randomized Trial. Arthritis Rheumatol. 2022;74(5):818-828. PMID: 34989159. PubMed  
 34. Learmonth ID, Young C, Rorabeck C. The operation of the century: total hip replacement. Lancet 2007; 370: 1508-19. PubMed  
 35. Evans JT, Evans JP, Walker RW, et al. How long does a hip replacement last? A systematic review and meta-analysis of case series and national registry reports with more than 15 years of follow-up. Lancet 2019; 393: 647-654. pmid:30782340 PubMed  
 36. Hurley M, Dickson K, Hallett R et al. Exercise interventions and patient beliefs for people with hip, knee or hip and knee osteoarthritis: a mixed methods review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD010842. DOI: 10.1002/14651858.CD010842.pub2 DOI  
 37. SBU. Växtbaserade preparat vid artros [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst (hämtad: 2022-05-30). www.sbu.se  
 38. Mukka S, Rolfson O, Mohaddes M, Sayed-Noor A. The Effect of Body Mass Index Class on Patient-Reported Health-Related Quality of Life Before and After Total Hip Arthroplasty for Osteoarthritis: Registry-Based Cohort Study of 64,055 Patients. JB JS Open Access. 2020;5(4):e20.00100. Published 2020 Dec 18. PMID:33354639. PubMed  
 39. Møller AM, Villebro N, Pedersen T, et al. Effect of preoperative smoking intervention on postoperative complications: a randomised clinical trial. Lancet 2002; 359: 114-7. PubMed  
 40. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Höftledsartros. 2019-04-14 (2021-02-01). www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 41. Svenska höftprotesregistret. Statistik, koll på läget. shpr.registercentrum.se  
 42. Evans JT, Evans JP, Walker RW, Blom AW, Whitehouse MR, Sayers A. How long does a hip replacement last? A systematic review and meta-analysis of case series and national registry reports with more than 15 years of follow-up. Lancet. 2019;393(10172):647-654. PMID: 30782340. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Leif Dahlberg, professor och överläkare, Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus