Höftimpingement/FAI

Basfakta

Definition

  • Även kallat femoro-acetabulär inklämning (FAI).
  • Anatomiska förändringar som omfattar acetabulum och/eller collum och caput femoris kan leda till att det uppstår en mekanisk inklämning vid flexion och rotation i höftleden. Sekundärt kan detta medföra skada och degenerativa förändringar på labrum.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.